Vloga delovnih terapevtov ni animacija pacienta

Že vrsto let se v stroki delovne terapije ukvarjamo s promocijo našega poklica, saj nas številni označujejo za animatorje in tiste, ki s pacienti »nekaj« počnemo, da mine čas oz. da smo namenjeni razbremenitvi drugega kadra. To so besede, ki nas delovne terapevte zelo žalostijo in naš poklic močno degradirajo. Prav slednje smo še kako občutili konec lanskega leta, ko smo v večini izpadli iz plačnih pogajanj, prav tako pa še vedno ni bil sprejet predlog normativov in standardov. Nastale so razlike v timu, kjer naj bi bili enakovredni člani, pa vendar, da smo ovrednoteni precej nižje, kot člani tima z isto stopnjo izobrazbe, nas vse skupaj zelo žalosti. Na podlagi nepoznavanja poklica in kompetenc, ki jih delovni terapevti imamo, je naše delo podcenjeno in ponižujoče.

Letošnji svetovni dan delovne terapije poteka pod sloganom »priložnost + izbira = pravičnost«. Pomembno je spodbujati vključenost vseh v enakopravno skupnost, dati priložnost in izbiro, kar omogoča kakovostno in dostojanstveno bivanje ter delovanje. Prav zato je širitev glasu o pomenu in vlogi delovne terapije še kako pomembna, sploh v postcovidnem obdobju, ko smo delovni terapevti pomemben člen postcovidne rehabilitacije.

Vloga delovnega terapevta v obravnavi pacienta s težavami v duševnem zdravju je usposobiti posameznika, da bo kljub motnji sposoben opraviti vse njemu pomembne aktivnosti. Le na ta način bo zmogel opravljati delo in se vključevati v družbeno življenje. Zato smo aktivnosti ob svetovnem dnevu delovne terapije v Psihiatrični bolnišnici Idrija namenili področjem, ki so zelo pomembna za dobro funkcioniranje posameznika. Izpeljali smo delavnici čuječnosti in joge, ustvarjalne delavnice ter edukacijo o zdravem načinu življenja, v okviru katerega so se najstarejši s kognitivnim primanjkljajem preizkusili v peki piškotov ter izdelavi plakatov.

Kljub še vedno slabši prepoznavnosti naše stroke, si bomo še naprej prizadevali in z odgovornostjo, strokovnostjo in humanim pristopom do vsakega posameznika skušali doprinesti k čimboljši rehabilitaciji.

Vsem delovnim terapevtkam in delovnim terapevtom iskrene čestitke ob našem prazniku!

Mateja Kavčič, dipl. delovna terapevtka

Vodja delovne terapije v PB Idrija

Galerija fotografij

O bolnišnici

Ne spreglejte

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA

Pot sv. Antona 49
5280 Idrija
Slovenija

Informacije

(od 6.00 do 22.00)

Pomoč v duševni stiski

(od 19.00 do 7.00)