Ambulantna obravnava

Bolnišnica v okviru izvenhospitalne dejavnosti nudi sodobne ter uveljavljene načine in metode zdravljenja na področju splošne psihiatrije, gerontopsihiatrije, zdravljenja odvisnosti od alkohola in psihoterapije. Izvenhospitalna dejavnost bolnišnice zajema specialistično psihiatrično in psihološko obravnavo v ambulantah, ki so locirane v sami bolnišnici in v zunanjih enotah. Poteka v obliki individualnih in skupinskih strukturiranih pogovorov, izobraževanj o duševnih motnjah in drugih specifičnih tehnik prilagojenih posamezniku in njegovi duševni motnji.

V Psihiatričnem dispanzerju v Idriji, poleg prvih in kontrolnih psihiatričnih pregledov in diagnostike, izvajamo še motivacijske postopke, suportivno psihoterapevtsko obravnavo, kognitivno-vedenjsko terapijo, skupinsko psihoterapevtsko obravnavo po načelih kognitivno-vedenjske terapije, skupinsko analitsko psihoterapijo, učenje relaksacijskih tehnik, skupinsko socioterapevtsko in psihoterapevtsko obravnavo.

Več informacij o ambulantni dejavnosti vam je na voljo pod zavihkom AMBULANTE. 

Psihiatrične ambulante Psihiatrične bolnišnice Idrija delujejo v Psihiatričnem dispanzerju naše bolnišnice v Idriji, v Postojni, Žireh, Logatcu in Izoli.

Psihiatrične ambulante v Psihiatrični bolnišnici Idrija:

 • Splošne psihiatrične ambulante v Psihiatričnem dispanzerju v Idriji
 • Urgentna psihiatrična ambulanta
 • Gerontopsihiatrična ambulanta
 • Ambulanta za psihične motnje ob epilepsiji
 • EEG laboratorij
 • Ambulanta za zdravljenje odvisnosti od alkohola
 • Ambulanta za sistemsko družinsko psihoterapijo

Psihiatrične ambulante izven bolnišnice:

 • Psihiatrična ambulanta Psihiatrične bolnišnice Idrija v Postojni
 • Psihiatrična ambulanta Psihiatrične bolnišnice Idrija v Logatcu
 • Psihiatrična ambulanta Psihiatrične bolnišnice Idrija v Izoli
 • Psihiatrična ambulanta Psihiatrične bolnišnice Idrija v Žireh

V ambulantah kliničnega psihologa Psihiatrične bolnišnice Idrija potekajo individualne diagnostične in psihoterapevtske obravnave, skupinske psihoterapevtske obravnave. Občasno izvajajo tudi tečaje avtogenega treninga ter vedenjsko-kognitivno skupinsko psihoterapevtsko obravnavo anksioznih motenj.

Klinični psihologi Psihiatrične bolnišnice Idrija delujejo v ambulantah psihiatričnega dispanzerja v naši bolnišnici v Idriji ter ambulantah Kopru, Postojni, Logatcu in Žireh.

Ambulante kliničnih psihologov Psihiatrične bolnišnice Idrija:

 • Ambulante kliničnih psihologov v Psihiatričnem dispanzerju v Idriji
 • Ambulanta kliničnega psihologa Psihiatrične bolnišnice Idrija v Postojni
 • Ambulanta kliničnega psihologa Psihiatrične bolnišnice Idrija v Logatcu
 • Ambulanta kliničnega psihologa Psihiatrične bolnišnice Idrija v Žireh
 • Ambulanta kliničnega psihologa Psihiatrične bolnišnice Idrija v Kopru

Ambulantne skupine v bolnišnici:

 • Vedenjsko-kognitivna skupinska psihoterapevtska obravnava anksioznih motenj
 • Ambulantna psihoterapevtska skupina za pacienta z mešano patologijo po odpustu
 • Ambulantna psihoterapevtska skupina za paciente z nevrotično strukturirano populacijo po odpustu
 • Ambulantna psihoterapevtska skupina za paciente s psihotično izkušnjo po odpustu
 • Ambulantna skupina za zdravljenje odvisnosti od alkohola s svojci
 • Ambulantna skupina za obravnavo recidiva odvisnosti
 • Ambulantna psihodramska skupina parov z odvisnostjo od alkohola
 • Ambulantna skupin odvisnih in njihovih svojcev po zaključenem hospitalnem programu
   

Ambulantne skupine v Postojni:

 • Analitska psihoterapevtska skupina

O bolnišnici

Ne spreglejte

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA

Pot sv. Antona 49
5280 Idrija
Slovenija

Informacije

(od 6.00 do 22.00)

Pomoč v duševni stiski

(od 19.00 do 7.00)