Podporne službe v bolnišnici

V bolnišnici se poudarja pomen celostnega pogleda na organizacijo in delovne procese v katerem imajo veliko vlogo tudi podporne službe. Z namenom doseganja kakovostne izvedbe lastnih storitev vsaka služba deluje skladno s pravili in standardi svoje stroke ter s tem pomembno prispeva k kakovostnemu in učinkovitem delovanju služb, ki neposredno delujejo v zdravstveni obravnavi pacienta ter pozitivnemu delovnemu okolju.

 

S ciljem povečati zavest o pomembnem prispevku v vsakdanjem delovnem življenju in delu so podporne službe navedene in predstavljene. Obsegajo storitve:

 • registracije pacientov in storitve administracije: tipkanja dekurzusov, odpustnic, ambulantnih izvidov, obračuna hospitalnih primerov in ambulantnih storitev ter pripravo in urejanje popisov za arhiviranje (Zdravstvena administracija);
 • upravljanja s človeškimi viri (Služba za kadre in organizacijo) v katerem ni cilj zgolj pridobivanje kadrov, temveč tudi strokovni razvoj zaposlenih. Izjemno pomembno je področje izobraževanja in usposabljanja, ki zaposlenim omogoča nadgraditev obstoječega znanja.
 • v Službi za zdravstveno in poslovno informacijski sistem;
 • vzdrževanja (Vzdrževalno-tehnična služba) in nadzora nad delovanjem tehničnih sistemov zavoda, medicinske in druge opreme ter stavb;
 • organizacije in izvedbe prevozov pacientov ter storitev prevoza, vezanih na paciente (Prevozna služba);
 • zagotavljanja varne, zdrave in uravnotežene prehrane (Služba za oskrbo s prehrano). Zaposleni pri delu uporabljajo kakovostne in sveže izdelke, tudi lokalne in bio izdelke. Obroke skrbno načrtujejo, trud je usmerjen v okusno in lepo pripravljen obrok za paciente in zaposlene.
 • prevzemanja čistega perila s strani zunanjega izvajalca (Služba za oskrbo s perilnim inventarjem), ustreznega vzdrževanja perila ter priprave za transport do uporabnika (bolniški oddelki, zaposleni..) in higiensko neoporečne predaje umazanega perila pri odvozu,
 • podajanja informacij in sprejemanja sporočil. Receptorska služba s svojimi zaposlenimi povezuje bolnišnico z okoljem. Predstavlja prvi stik bolnišnice s poslovnimi partnerji, pacientom/ svojci in obiskovalci.
 • v Finančno - računovodski službi;
 • v Službi za obračun plač;
 • v Nabavno – skladiščni službi;
 • v Službi za javna naročila.

O bolnišnici

Ne spreglejte

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA

Pot sv. Antona 49
5280 Idrija
Slovenija

Informacije

(od 6.00 do 22.00)

Pomoč v duševni stiski

(od 19.00 do 7.00)