O bolnišnici

Bolnišnica skozi zgodovino

Današnji objekti bolnišnice so bili sprva namenjeni italijanski kasarni

Kompleks stavb današnje Psihiatrične bolnišnice Idrija je bil zgrajen v poznih dvajsetih letih prejšnjega stoletja za potrebe takratne italijanske vojske. Kraljevina Italija je med letoma 1928 in 1932 na vzpetini nad Idrijo zgradila mogočen obrambni vojaški kompleks Caserma di fanteria Costantino Brighenti, ki so ga odprli 5. aprila 1933. Vojašnica je veljala za največjo italijansko »kasarno« ob takratni italijanski vzhodni meji s staro Jugoslavijo. Vojaški kompleks je bil prvotno namenjen nastanitvi 4.000 italijanskih vojakov.

Ustanovitev bolnišnice

Julija 1953 je takratna ljudska oblast sklenila, da po vojni opustošeno in izropano vojašnico spremeni v bolnišnico. Pod imenom Bolnišnica za duševne bolezni Idrija je bila ustanovljena z odločbo Izvršnega sveta Ljudske republike Slovenije z dne 25. maja 1954. Sledila je obnova po vojni uničenih objektov. Bolnišnico so slavnostno odprli 7. aprila 1957 ob 10. uri. Ob odprtju je bilo v bolnišnici 450 postelj. Sobe, namenjene nastanitvi pacientov, so bile po takratnih standardih šest, sedem do desetposteljne. Ležalna doba je bila 365 dni.

Danes druga največja psihiatrična bolnišnica v Sloveniji

Psihiatrična bolnišnica Idrija je danes druga največja psihiatrična bolnišnica v Sloveniji. Od leta 1994 dalje stalno vlaga v izboljševanje bivalnih razmer ter znanje in razvoj strokovnega osebja. V bolnišnici smo v zadnjih dveh desetletjih celovito prenovili oba bolniška objekta, bolnišnično lekarno in laboratorij, skupno jedilnico za paciente, bolnišnično kuhinjo, prostore aktivacijske terapije in uprave, arhiv in kotlovnico. Zagotavljamo ustrezno pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju na območju severne in južne Primorske ter dela Notranjske, kjer živi preko 308.000 prebivalcev.

Osnovno poslanstvo Psihiatrične bolnišnice Idrija je skrb za duševno zdravje.

V varnem okolju si z učinkovitimi metodami zdravljenja prizadevamo za čim prejšnjo ozdravitev oseb, ki poiščejo pomoč v bolnišnici, spodbujanje njihove samostojnosti in funkcionalnosti. Pacientom, ki se zdravijo v bolnišnici, ambulantah, pa tudi tistim, ki se po zdravljenju v bolnišnici vrnejo v domače okolje, zagotavljamo strokovno pomoč, prilagojeno njihovim individualnim potrebam. Prizadevamo si za nenehno izboljševanje naših storitev, zmanjševanje trajanja hospitalizacij, zanesljivo podporo pacientom po odpustu iz bolnišnice, odpravljanje stigme in socialne izključenosti seb s težavami v duševnem zdravju. Na temelju 60-letnih izkušenj skrbimo za nadaljnji razvoj psihiatrične stroke v Sloveniji in mednarodnem prostoru.

Pri našem delu nas vodijo štiri temeljne vrednote:

Odličnost

V Psihiatrični bolnišnici Idrija zagotavljamo zdravljenje in oskrbo pacientov na najvišji strokovni in etični ravni, skladno z mednarodno uveljavljenimi standardi in sodobno klinično prakso. Zaposleni v bolnišnici si prizadevamo za doseganje najvišje kakovosti zdravstvene obravnave, stalne izboljšave naših storitev ter nadgrajevanje strokovne in poslovne odličnosti. 

Spoštovanje

Zaposleni v Psihiatrični bolnišnici Idrija spoštujemo temeljne pravice vsakega pacienta, ki se nahaja na zdravljenju v bolnišnici, njegove osebne integritete in dostojanstva, njemu lastnih moralnih in kulturnih vrednot, verskih in filozofskih prepričanj. Pri svojem delu smo zavezani k spoštovanju načel profesionalne etike in odgovornosti. 

Varnost

V Psihiatrični bolnišnici Idrija zagotavljamo varno in prijetno bivalno okolje. Svojim pacientom nudimo storitve, ki upoštevajo najvišje varnostne standarde zdravstvene obravnave.

Prijaznost

Delo zaposlenih v Psihiatrični bolnišnici Idrija se vsak dan prepleta z usodami številnih posameznikov in njihovih družin. Osebe, ki zaradi duševne bolezni potrebujejo našo pomoč in oskrbo, obravnavamo s sočutjem, toplino in prijaznostjo. Po svojih najboljših močeh si prizadevamo za dobro počutje pacientov in njihovo čimprejšnjo ozdravitev.

O bolnišnici

Ne spreglejte

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA

Pot sv. Antona 49
5280 Idrija
Slovenija

Informacije

(od 6.00 do 22.00)

Pomoč v duševni stiski

(od 19.00 do 7.00)