Skrb za kakovost

Osebam, ki zaradi duševne bolezni potrebujejo zdravljenje in oskrbo v bolnišnici, ambulantah ali službah za duševno zdravje v skupnosti, zagotavljamo varno in kakovostno obravnavo.

Pri svojem delu sledimo Politiki odličnosti, kakovosti in varnosti, ki je sestavni del razvojnih usmeritev bolnišnice. Uvajanje dejavnosti za izboljšanje kakovosti in varnosti v bolnišnici vodi Odbor za kakovost in varnost pacientov, izvaja pa jih Komisija za kakovost. Ustrezno raven varnosti in kakovosti v bolnišnici zagotavljamo z rednim spremljanjem kazalnikov kakovosti, uvajanjem kliničnih poti, strokovnim nadzorom ter neodvisno mednarodno presojo kakovosti.

Merjenje rezultatov dela v bolnišnici nam omogoča vrednotenje rezultatov in prepoznavanje dobrih praks. V bolnišnici spremljamo tako obvezne, kot tudi nekatere neobvezne kazalnike kakovosti ter kazalnike poslovne učinkovitosti.

O bolnišnici

Ne spreglejte

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA

Pot sv. Antona 49
5280 Idrija
Slovenija

Informacije

(od 6.00 do 22.00)

Pomoč v duševni stiski

(od 19.00 do 7.00)