Psihiatrično zdravljenje v skupnosti

Program skupnostnega zdravljenja je namenjen spremljanju pacientov z visoko stopnjo potreb po podpori pri napredovanju v procesu okrevanja. Obravnava vključuje spremljanje pacienta na domu, krizne intervencije, učenje vsakdanjih veščin v domači situaciji, individualno povezovanje s skupnostnimi službami, kontrolne zdravniške preglede ipd..

Skrb za paciente, ki poiščejo pomoč v Psihiatrični bolnišnici Idrija, se ne konča z odpustom iz bolnišnice, pač pa se nadaljuje tudi po vrnitvi v njihovo domače okolje. Psihiatrično zdravljenje v skupnosti predstavlja obliko zdravljenja in vodenja psihiatričnih pacientov, ki imajo pogoste ponovitve bolezni, so pogosto hospitalizirani, tudi proti svoji volji, težje sodelujejo pri zdravljenju z opuščanjem zdravil in kontrolnih pregledov, imajo dvojne diagnoze z odvisnostjo ali ponavljajočimi se zlorabami psihoaktivnih substanc. Takšna oblika zdravljenja omogoča uspešno obvladovanje kroničnih duševnih motenj, težavnih in resnih zdravstvenih problemov, ki lahko vodijo v hudo invalidnost, samomorilno vedenje, finančne, socialne in zdravstvene obremenitve družin pacientov ter občasno v dejanja, ki so lahko nevarna drugim ljudem.

Psihiatrično zdravljenje v skupnosti člani Tima PZS izvajajo v obdobju enega leta po odpustu pacienta iz bolnišnice. Načrtujejo ga timsko že pred samim odpustom ali naknadno, na pobudo svojcev, pacientov samih ali služb v lokalni skupnosti.  Pripravi se načrt vodenja pacienta na domu. V načrtu so predvidene zdravstvene in socialne oblike pomoči, oblike psihosocialne rehabilitacije in spremljanja pacienta na domu, ki ga strokovni tim izvaja v okviru svojih obiskov na pacientovem domu.  Odločitev za spremljanje v domačem okolju je prostovoljna.

Člani Tima PZS opravljajo tudi nadzorovano obravnavo po sklepu sodišča ter obiske psihiatra na domu.

 

Tim psihiatričnega zdravljenja v skupnosti

Vodja tima: Katalin Tubić, dr.med., spec. psih. – T: 041 499 160

Medicinski sestri: Stanislava Gnezda, dipl. m. s. – T: 041 712 543
                               Svitlana Bolčič, dipl. m. s. – T: 041 466 813

Delovna terapevtka: Darja Peternel, dipl.del.ter. – T: 041 456  072

O bolnišnici

Ne spreglejte

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA

Pot sv. Antona 49
5280 Idrija
Slovenija

Informacije

(od 6.00 do 22.00)

Pomoč v duševni stiski

(od 19.00 do 7.00)