Sprejemni ženski oddelek - S2

Sprejemni ženski oddelek je namenjen zdravljenju akutnih duševnih motenj in stanj pri ženski populaciji. Na intenzivni enoti sprejemnega oddelka je nameščenih 21 postelj, enako število postelj imamo tudi na odprti enoti. Zdravljenje na oddelku je timsko. Zdravstveni tim je sestavljen iz zdravnikov specialistov psihiatrije, diplomiranih medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov, delovnih terapevtk, kliničnega psihologa in socialne delavke.

*V obdobju epidemije oziroma izvajanja ukrepov za zajezitev okužbe s SARS-CoV-2 je organizacija bolnišničnih oddelkov prilagojena in nekoliko spremenjena. Spremembe povezane s trenutno organizacijo so navedene v poševni pisavi.

VODJA ODDELKA

mag. Anita Trpin Katarić, dr. med., spec. psih. (Vladimir Milošević, dr. med., spec. psih.)

GLAVNA MEDICINSKA SESTRA ODDELKA

Martina Pirih, dipl. m. s.  (Sabina Vihtelič, dipl. m. s.)                                                                                

Kakšne oblike terapevtskih dejavnosti izvajamo?

Zdravljenje na oddelku poteka po strukturiranem urniku, ki vključuje individualne pogovore s pacienti, diagnostične, terapevtske in druge dejavnosti. V individualno in skupinsko obravnavo so vključeni vsi člani tima. V okviru klinično-psihološke službe na oddelku izvajamo individualno psihoterapevtsko obravnavo, pri čemer uporabljamo elemente suportivne, kognitivno-vedenjske in družinske psihoterapije. Delovni terapevtki na oddelku vodita kognitivno, kreativno in komunikacijsko skupino ter redno izvajata tudi druge aktivacijske dejavnosti: dejavnosti za funkcionalno gibljivost telesa, glasbene, družabne, bralne, gospodinjske dejavnosti ter dejavnosti za ohranjanje in izboljšanje kognitivnih sposobnosti. Enkrat tedensko na oddelku potekajo treningi socialnih veščin, ki jih vodi socialna delavka ter zdravstveno vzgojne skupine, ki jih vodijo diplomirane medicinske sestre. Glede na zdravstveno stanje in interes pacientk je popoldanski čas večinoma namenjen obisku svojcev, sprehodom, rekreaciji in druženju.

Obiski

Glede na aktualno situacijo v bolnišnici (in širši regiji) so, z namenom obvladovanja vnosa in širjenja okužbe s Covid-19, s 01. 09. 2021 obiski v bolnišnici začasno preklicani. 

Zasebni telefonski pogovori s pacientkami na intenzivni in odprti enoti oddelka so možni:

  • vsak delovni dan od 15.00 - 20.00 (intenzivna enota) oz. od 16.00 - 21.00 (odprta enota), razen v času med 17.00 - 17.30 in 18.30 - 19.00.
  • ob vikendih pa od 9.00 - 20.00, razen v času med 12.00 - 12.30, 17.00 - 17.30 in 18.30 - 19.00

Informacije o zdravstvenem stanju pacientk vam posredujejo oddelčni zdravniki vsak delovni dan, in sicer:

  • mag. Anita Trpin Katarić, dr. med., spec. psih., od 13.30 - 14.00, T: 05 37 34 465
  • Milena Uršič Straus, dr. med., spec. psih., od 13.30 - 14.00, T: 05 37 34 412
  • Vladimir Milošević, dr. med., spec. psih., ob torkih, sredah in petkih (razen drugega petka v mesecu) od 13.00 - 13.30, T: 05 37 34 466
  • Mateja Matvoz Kos. dr. med., spec. psih., vsak delovni dan med 13.30 - 14.00, T:05 37 34 473

Osebni pogovor z zdravniki je možen po predhodnem dogovoru.

 

Drugo zdravstveno osebje na oddelku vam lahko posreduje informacije le v okviru svojih strokovnih pristojnosti. Vsak delovni dan se lahko pogovorite:

  • s socialno delavko od 7.30 - 8.00 ter od 14.00 - 15.00, T: 05 37 34 442. Osebni pogovor s socialno delavko je možen po predhodnem dogovoru.
  • z delovno terapevtko od 13.30 - 15.00, T: 05 37 34 459
  • s psihologom od 13.00 - 14.00, T: 05 37 34 480

O bolnišnici

Ne spreglejte

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA

Pot sv. Antona 49
5280 Idrija
Slovenija

Informacije

(od 6.00 do 22.00)

Pomoč v duševni stiski

(od 19.00 do 7.00)