Sprejemni moški oddelek - S3

Sprejemni moški oddelek je namenjen zdravljenju akutnih duševnih motenj in stanj pri moški populaciji. Na intenzivni enoti oddelka je 22 postelj, na odprti enoti pa 20 postelj. Zdravljenje na oddelku je izrazito timsko. Zdravstveni tim je sestavljen iz zdravnikov specialistov psihiatrije, diplomiranih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, klinične psihologinje, delovnih terapevtov in socialne delavke.

Vodja oddelka

Vanja Božič, dr. med., spec. psih. 

Glavna medicinska sestra oddelka

Maja Ogrič, dipl. m. s.

 

Kakšne oblike terapevtskih dejavnosti izvajamo?

Zdravljenje na oddelku poteka po strukturiranem urniku, ki vključuje individualne pogovore s pacienti, diagnostične, terapevtske in druge aktivacijske dejavnosti. V terapevtske dejavnosti so vključeni vsi člani tima. V dopoldanskem času potekajo številne skupinske dejavnosti. Diplomirana medicinska sestra vodi edukativne dejavnosti, socialna delavka skrbi za vzdrževanje socialnih veščin in aktualno problematiko s tega področja, delovna terapevtka pa dejavnosti sprotno prilagaja sposobnostim in interesu pacientov, ki se vključujejo v glasbene ure, gibalno, likovno terapijo in druge dejavnosti.  Glede na zdravstveno stanje in interes pacientov je popoldanski čas večinoma namenjen obisku svojcev, sprehodom, rekreaciji in druženju.

Obiski

Obiski pacientov so začasno preklicani. Izjeme ostajajo obiski na intenzivnih enotah, pri kritično bolnih pacientih (dogovor za obisk in dovoljenje izda lečeči psihiater) ter obiski zaradi izjemnih okoliščin povezanih s sprejemom in/ ali zdravstveno obravnavo (dogovor za obisk in dovoljenje izda lečeči psihiater). 

V času prepovedi obiskov lahko svojci za dostavo osebnega perila in pripomočkov za osebno uporabo izberete:

 • OSEBNO oddajo stvari pri receptorju bolnišnice ali
 • STORITVE Pošte Slovenije (v obliki paketa) z jasno označenim imenom in priimkom pacienta oz. pacientke, ki mu je oz. ji bo paket namenjen. Storitve Pošte Slovenije se OBVEZNO uporabi tudi v primeru pošiljanja denarja.

Prinešene stvari in paketi naj ne vsebujejo hrane!

Zasebni telefonski pogovori s pacienti na intenzivni in odprti enoti oddelka so možni:

 • vsak delovni dan od 15.00 - 21.00, razen v času med 17.00 - 17.30 in 18.30 - 19.00.
 • ob vikendih pa od 9.00 - 20.30, razen v času med 12.00 - 12.30, 17.00 - 17.30 in 18.30 - 19.00.

Informacije o zdravstvenem stanju pacientov vam posredujejo oddelčne zdravnice vsak delovni dan, in sicer:

 • Erika Mitrovič, dr. med., spec. psih., od 11.00 - 12.00, T: 05 37 34 462
 • Irena Korelc, dr. med., spec. psih., po 11. uri, T: 05 37 34 475
 • Dušanka Fenjveši, dr. med., spec. psih., od 11.30 - 13.30, T: 05 37 34 471
 • Vanja Božič, dr. med., spec. psih., od 13.00 - 13.30, T: 05 37 34 393
 • Danica Menard, dr. med., spec. psih. - vsak torek, sredo in četrtek od 11.00 - 12.00 ter vsak torek in četrtek od 14.00 - 15.00, T: 05 37 34 468 ali 05 37 34 434.

Oseben pogovor z zdravnicami je možen po predhodnem dogovoru.


Drugo zdravstveno osebje na oddelku vam lahko posreduje informacije le v okviru svojih strokovnih pristojnosti. Vsak delovni dan se lahko pogovorite:

 • s socialno delavko od 8.00 - 14.00, T: 05 37 34 400
 • z delovnim terapevtom od 13.30 - 15.00, T: 05 37 34 459
 • s klinično psihologinjo od 7.00 - 8.00, T: 05 37 34 474

O bolnišnici

Ne spreglejte

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA

Pot sv. Antona 49
5280 Idrija
Slovenija

Informacije

(od 6.00 do 22.00)

Pomoč v duševni stiski

(od 19.00 do 7.00)