Sprejemni moški oddelek - S3

Sprejemni moški oddelek je namenjen zdravljenju akutnih duševnih motenj in stanj pri moški populaciji. Na intenzivni enoti oddelka je 22 postelj, na odprti enoti pa 20 postelj. Zdravljenje na oddelku je izrazito timsko. Zdravstveni tim je sestavljen iz zdravnikov specialistov psihiatrije, diplomiranih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov.

 

VODJA ODDELKA

Vanja Božič, dr. med., spec. psih.

GLAVNA MEDICINSKA SESTRA ODDELKA

Maja Ogrič, dipl. m. s.

Kakšne oblike terapevtskih dejavnosti izvajamo?

Zdravljenje na oddelku poteka po strukturiranem urniku, ki vključuje individualne pogovore s pacienti, diagnostične, terapevtske in druge aktivacijske dejavnosti. V terapevtske dejavnosti so vključeni vsi člani tima. V dopoldanskem času potekajo številne skupinske dejavnosti. Diplomirana medicinska sestra vodi edukativne dejavnosti, socialna delavka skrbi za vzdrževanje socialnih veščin in aktualno problematiko s tega področja, delovna terapevtka pa dejavnosti sprotno prilagaja sposobnostim in interesu pacientov, ki se vključujejo v glasbene ure, gibalno, likovno terapijo in druge dejavnosti.  Glede na zdravstveno stanje in interes pacientov je popoldanski čas večinoma namenjen obisku svojcev, sprehodom, rekreaciji in druženju.

Obiski

Od 14.06 2021 so obiski ponovno možni, vendar so omejeni le na eno osebo (izjema so otroci).

Obiski potekajo ob ponedeljkih in petkih od 17.00 - 18.00 ure.

Dovoljeni so na območju bolnišnice (v parku), le izjemoma (z vnaprejšnjim dogovorom) na bolniških oddelkih.

Obiskovalci se ob prihodu javijo pri receptorski službi, kjer izpolnijo epidemiološki vprašalnik ter izkažejo, da zadostujejo pogoju PCT (s seboj morajo imeti potrdilo o opravljenem hitrem antigenskem testu, ki ni starejše od 24 ur oz. potrdilo o preboleli okužbi oz. potrdilo o cepljenju). 

Vsi obiskovalci so dolžni upoštevati splošne preventivne ukrepe (obvezna uporaba zaščitnih mask v notranjih prostorih bolnišnice, uporaba zaščitnih mask na odprtem v primeru, da medosebne razdalje 1,5 metra ni mogoče zagotavljati ter priporočila povezana s higieno rok). 

Zasebni telefonski pogovori s pacienti na intenzivni in odprti enoti oddelka so možni:

  • vsak delovni dan od 15.00 - 21.00, razen v času med 17.00 - 17.30 in 18.30 - 19.00.
  • ob vikendih pa od 9.00 - 20.30, razen v času med 12.00 - 12.30, 17.00 - 17.30 in 18.30 - 19.00.

Informacije o zdravstvenem stanju pacientov vam posredujejo oddelčne zdravnice vsak delovni dan, in sicer:

  • Erika Mitrovič, dr. med., spec. psih., od 11.00 - 12.00, T: 05 37 34 462
  • Irena Korelc, dr. med., spec. psih., po 11. uri, T: 05 37 34 475
  • Dušanka Fenjveši, dr. med., spec. psih., od 11.30 - 13.30, T: 05 37 34 471
  • Vanja Božič, dr. med., spec. psih., od 11.30 - 12.00, T: 05 37 34 393

Oseben pogovor z zdravnicami je možen po predhodnem dogovoru.


Drugo zdravstveno osebje na oddelku vam lahko posreduje informacije le v okviru svojih strokovnih pristojnosti. Vsak delovni dan se lahko pogovorite:

  • s socialno delavko od 8.00 - 14.00, T: 05 37 34 400
  • z delovnim terapevtom od 13.30 - 15.00, T: 05 37 34 459
  • s psihologinjo od 7.00 - 8.00, T: 05 37 34 474
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA

Pot sv. Antona 49
5280 Idrija
Slovenija

Informacije

(od 6.00 do 22.00)

Pomoč v duševni stiski

(od 19.00 do 7.00)