Oddelek za zdravljenje odvisnosti od alkohola - L1

Oddelek za zdravljenje odvisnosti je namenjen zdravljenju odtegnitvenih težav in duševnih zapletov odvisnosti ter izvajanju terapevtskega programa zdravljenja odvisnosti od alkohola. Oddelek je odprtega tipa in ima 30 postelj. Razdeljen je na sprejemno enoto, kjer potekajo terapevtske dejavnosti, in bivalni del, kjer so pacienti nastanjeni v času bolnišničnega zdravljenja. Oddelek ponuja tudi dnevne oblike zdravljenja. Zdravljenje na oddelku je izrazito timsko. Zdravstveni tim je sestavljen iz zdravnikov specialistov psihiatrov, diplomiranih medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov, delovnih terapevtk, klinične psihologinje in socialnih delavcev.

 

Vodja oddelka

Janja Milič, dr. med., spec. psih.

Glavna medicinska sestra oddelka

Andreja Gruden, dipl. m. s.

 

Kakšne oblike terapevtskih dejavnosti izvajamo?

Na oddelku izvajamo skupinsko socioterapijo in psihoterapijo bolezni odvisnosti in komorbidnih duševnih motenj. V primeru komorbidnih duševnih motenj je potrebna dodatna individualna diagnostična in terapevtska obravnava. Psihoterapevtsko in socioterapevtsko delo na oddelku poteka vsak dan v štirih skupinah z dvema terapevtoma. Pacienti so vključeni v vsakodnevno vodeno jutranjo telovadbo. V popoldanskem času se udeležujejo sprehodov, družabnih dejavnosti, edukativnih ur s tematiko odvisnosti, zdravega življenjskega sloga, opuščanja kajenja, higiene, pravilne rabe zdravil ipd. Enkrat tedensko prihajajo v skupine sodelujoči svojci.

Na oddelku organiziramo tudi edukativna predavanja za zdravljene osebe in njihove svojce ter tedenske treninge socialnih veščin. Zdravljene osebe imajo možnost obiska vodenega fitnes treninga, ustvarjalnih delavnic, glasbenih in bralnih ur. Vsaj tri dni v tednu na oddelku potekajo: ambulantna dejavnost, individualni pregledi, diagnostika, motivacijski postopki, terapevtska obravnava komorbidnih motenj pri zdravljenju odvisnosti, obravnava recidivov ipd.

Vsako drugo sredo na oddelku organiziramo srečanje skupine za obravnavo recidiva, v katero je vključenih po 6 do 8 pacientov skupaj s svojci. Ob četrtkih se srečujeta po dve ambulantni skupini za zdravljenje simptomov odvisnosti od alkohola. V vsako skupino je vključenih 7 do 10 zdravljenih oseb vključno s svojci.

Terapevtski program zdravljenja na oddelku za zdravljenje odvisnosti praviloma traja 9 do 10 tednov. Po 4 do 5 tednih, po zaključku ustreznih terapevtskih nalog, pacienti pridobijo možnost odhoda domov preko vikenda, ali pa se odločijo za nadaljevanje zdravljenja v dnevni obliki.

Obiski

Obiski zdravljencev so mogoči ob ponedeljkih med 12.00 – 13.00 in sobotah med 17.00 - 18.00.

Zasebni telefonski pogovori s pacienti so možni

vsak dan od 15.00 - 17.00 in od 18.00 - 19.00.

Informacije o zdravstvenem stanju pacientov vam posredujeta oddelčni zdravnici, in sicer:

  • Janja Milič, dr. med., spec. psih., vsak torek, sredo in petek od 11.30 - 12.00, T: 05 37 34 491
  • Mojca Gosar, dr. med., spec. psih., vsak delovni dan od 11.30 - 12.00, T: 05 37 34 485

Oseben pogovor z zdravnicami je možen po predhodnem dogovoru

O bolnišnici

Ne spreglejte

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA

Pot sv. Antona 49
5280 Idrija
Slovenija

Informacije

(od 6.00 do 22.00)

Pomoč v duševni stiski

(od 19.00 do 7.00)