Hišni red

Dnevne dejavnosti v bolnišnici

07.00 - 8.00 Vstajanje, izvajanje aktivnosti osebne higiene, urejanje bolniških sob

08.00 - 08.30 Zajtrk

09.00 - 12.30 Zdravniška vizita, diagnostično - terapevtski, negovalni in rehabilitacijski postopki in posegi

13.00 - 13.30 Kosilo

14.00 - 18.00 (Počitek med 14.00 – 15.00). Diagnostično - terapevtski, negovalni in rehabilitacijski postopki in posegi prilagojeni glede na vsebinske in terapevtske dejavnosti posameznega oddelka.

18.30 - 19.00 Večerja

19.00 - 19.30 Večerna zdravniška vizita

19.30 - 21.00 Izvajanje aktivnosti osebne higiene in priprava na spanje

22.00 - 06.00 Nočni počitek

Pravila obnašanja v bolnišnici

V interesu zagotavljanja kakovostne in varne zdravstvene obravnave se morajo vse osebe, ki se nahajajo na območju bolnišnice, držati pravil generalnega hišnega reda oz. hišnega reda posameznega bolniškega oddelka. V času bivanja oz. obiska v bolnišnici so dolžni spoštovati navodila in usmeritve medicinskega osebja ter skrbeti za red, čistočo in splošno urejenost bivalnega okolja ter priporočila glede omejevanja kajenja.

V prostorih bolnišnice in njeni okolici je prepovedana uporaba kamere, fotoaparata ali snemalne naprave na mobilnem telefonu ali drugi elektronski napravi za namen fotografiranja ali snemanja zaposlenih, pacientov in drugih oseb.V bolnišnico ni dovoljeno prinašati alkohola in drugih nedovoljenih psihoaktivnih substanc, orožja ali drugih nevarnih predmetov.

Sodelovanje zdravstvenega tima

Med zdravljenjem bo z vami sodeloval zdravstveni tim strokovnjakov: zdravnikov psihiatrov, kliničnih psihologov, diplomiranih medicinskih sester, socialnih delavk, delovnih terapevtk in tehnikov zdravstvene nege. Pri svojem delu spoštujemo poklicna etična načela, upoštevamo pravice pacientov in zagotavljamo varovanje osebnih podatkov in zaupnih informacij. Zagotavljamo vam, da so osebni podatki, podatki o zdravstvenem stanju oz. socialnem položaju ter druge občutljive informacije o pacientih, s katerimi razpolagamo v bolnišnici, varovani kot zaupni in hranjeni v skladu s predpisi, ki določajo varstvo osebnih podatkov. Bolnišnica jih lahko razkrije samo pacientom osebno, ter osebam, za katere tako določa zakon, oziroma za katere so tako določili pacienti sami.

Obiski v bolnišnici

Obiski pacientov, ki se zdravijo na oddelkih bolnišnice, so mogoči vsak dan v tednu v terminih, ki so objavljeni na spletni strani bolnišnice.
Obiskovalci bolnišnice so dolžni upoštevati red, mir in čistočo v prostorih bolnišnice ter v njeni okolici. Naprošeni so, da na obiske v bolnišnico prihajajo zdravi, upoštevajo higieno rok ter navodila zdravstvenega osebja. Obiski pacientov v bolnišnici niso dovoljeni v naslednjih primerih:

  • v primeru splošne prepovedi obiskov v bolnišnici ali na določenem bolniškem oddelku,
  • v primeru kontaktne izolacije pacienta zaradi preprečevanja širjenja okužbe (razen z dovoljenjem zdravstvenega osebja).
  • v primeru, ko je obiskovalec ali kdo iz njegovega ožjega družinskega kroga zbolel za infektivno boleznijo in obstaja možnost širjenja okužbe (razen z dovoljenjem zdravstvenega osebja).

Prehrana

Prehrana v bolnišnici je prilagojena vašim potrebam in zdravstvenemu stanju. Morebitne posebnosti, npr. alergijo na hrano ali že predpisano dieto, sporočite ob sprejemu. Obroke pacientom postrežemo v centralni jedilnici bolnišnice. Pacientom z omejeno možnostjo gibanja postrežemo obroke v oddelčnih jedilnicah. Če v času bivanja pri nas nimate predpisane posebne diete, vam svojci lahko, po dogovoru z osebjem oddelka, prinesejo manjše količine sadja in sadnih sokov.

Informacije o pacientih

Svojcem posredujemo informacije o zdravstvenem stanju pacientk in pacientov osebno v bolnišnici ali po telefonu. Zaradi zagotavljanja zaupnosti zdravstvene obravnave je posredovanje informacij o zdravstvenem stanju pacienta mogoče le v primerih, če je pacient podal predhodno soglasje komu se na ta način sme posredovati informacije in v kakšnem obsegu. Zdravstveni delavec oz. sodelavec, ki je pooblaščen za posredovanje informacij o zdravstvenem stanju pacienta lahko zavrne posredovanje informacij v vseh primerih, ko ni zagotovljena ustrezna identifikacija osebe, upravičene do seznanitve. Prav tako ima pravico, da zavrne posredovanje informacij tudi v primeru, ko obstaja sum, da bi s posredovanjem informacij lahko prišlo do kršitve zaupnosti zdravstvene obravnave ali do zlorabe osebnih podatkov pacienta oz. drugih občutljivih informacij o pacientu.

Zagotavljanje dodatnih storitev v bolnišnici

Bolnišnica skladno z zmožnostmi omogoča pacientom tudi dodatne storitve kot so:

  • frizerske storitve,
  • manikira in pedikura,
  • javna telefonska govorilnica,
  • kiosk in avtomati za kavo in druge tolpe in hladne napitke ter manjšeprigrizke,
  • pranje perila.

Dodatne storitve bolnišnica izvaja z zunanjimi izvajalci. Plačljive so skladno z veljavnimi in objavljenimi ceniki. O možnostih in načinih koriščenja dodatnih storitev ter njihovih cenah se lahko pacienti predhodno pozanimajo pri osebju na bolniškem oddelku.

Odpust iz bolnišnice

Odpust pacienta je praviloma načrtovan vnaprej, tako, da so o tem pacienti in svojci pravočasno obveščeni.
Ob odpustu iz bolnišnice se pacientu praviloma izroči odpustno pismo s potrebno medicinsko dokumentacijo, ki jo pacient izroči osebnemu zdravniku ali ambulantnemu psihiatru ter vse predmete in stvari, ki jih je izročil bolnišnici v skladu z določili tega hišnega reda ob prihodu v bolnišnico.
Zdravstveno osebje pacienta ob odpustu iz bolnišnice seznani z informacijami o nadaljnjem zdravljenju, če je potrebno pa se mu izroči tudi pisna navodila za nadaljnjo zdravstveno nego in zdravljenje na domu ter druge potrebne informacije.

O bolnišnici

Ne spreglejte

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA

Pot sv. Antona 49
5280 Idrija
Slovenija

Informacije

(od 6.00 do 22.00)

Pomoč v duševni stiski

(od 19.00 do 7.00)