Za strokovno javnost

Psihiatrična bolnišnica Idrija od leta 2001 izvaja model učeče se organizacije. V okviru internega izobraževanja in usposabljanja za delo je v bolnišnici vzpostavljena sodelovalna kultura za vse zaposlene, kar omogoča sodelovanje med osebjem, prenos znanja, sistemski način razmišljanja, pridobivanje izkušenj ter timsko delo. Izobraževanje zaposlenim v bolnišnici omogoča ustvarjalnost, razvoj, multidisciplinarno znanje in izkustveno učenje.

Psihiatrična bolnišnica Idrija je glavni nosilec strokovnega in organizacijskega razvoja psihiatrične stroke na severnem in južnem Primorskem in Notranjskem. Ministrstvo za zdravje je bolnišnici leta 2011 ponovno podelilo naziv učna baza, kar pomeni, da bolnišnica izpolnjuje pogoje za priznanje statusa učnega zavoda za izvajanje praktičnega usposabljanja zdravnikov, medicinskih sester, psihologov, delovnih terapevtov in socialnih delavcev, ki se zaposlujejo v psihiatrični dejavnosti.

Na teh straneh boste strokovnjaki in bodoči strokovnjaki našli koristne informacije o izobraževanju in usposabljanju ter strokovnih dogodkih v Psihiatrični bolnišnici Idrija

O bolnišnici

Ne spreglejte

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA

Pot sv. Antona 49
5280 Idrija
Slovenija

Informacije

(od 6.00 do 22.00)

Pomoč v duševni stiski

(od 19.00 do 7.00)