RAZMIŠLJANJE OB COVID -19

V zadnjih dneh se pogosto sprašujem, zakaj nismo uspešnejši pri omejevanju širjenja novega koronavirusa. Po poldrugem letu epidemije vsi pričakujemo, da bi bili sposobni ustvariti pogoje, v katerih bodo lahko otroci, dijaki in študentje nadaljevali šolanje v svojih šolskih prostorih ter bodo deležni ustreznih družabnih stikov med vrstniki in športno kulturnega udejstvovanja. Prav tako smo v bolnišnici z jesenjo načrtovali ponovno delovanje vseh oddelkov in ponudbo vseh programov zdravljenja ter razrahljanje ukrepov, ki nam jih je prinesla epidemija.

Večja pričakovanja imamo tudi vsi, ki smo preboleli Covid-19, predvsem tisti s težko izkušnjo, kajti nihče si ne želi ponovne infekcije. Tudi sam sem se soočal s simptomatiko, ki je bila precej težja od gripe, z izjemno slabim počutjem, hudimi bolečinami v prsnem košu, izgubo moči in vročinskim stanjem. K sreči nisem imel dihalne stiske, tako kot nekateri s slabšim potekom in so potrebovali intenzivno zdravljenje. Poznam številne znance, ki so jim umrli svojci zaradi nenadnega poslabšanja dihanja navkljub najboljši pomoči. Njihova pričakovanja o zajezitvi COVID -19 so prav tako visoka.

Koncem preteklega leta smo z velikim upanjem gledali na razvoj cepiva proti novi obliki COVID - 19, zavedajoč se, da je cepivo še vedno edino možno zdravilo in orožje proti virusom. Vse druge oblike zdravljenja so podporne in samo dopolnjujejo zdravljenje pri že obolelih. V zadnjem stoletju smo prav s cepljenjem ter krepitvijo lastne odpornosti uspešno premagovali številne otroške bolezni in znižali umrljivost otrok. Če naštejem le nekatere: davica, ošpice, rdečke, mumps. Cepljenje je povsem »premagalo« otroško paralizo, bolezen, ki je povzročala težko invalidnost. Spominjam se tudi cepljenja proti črnim kozam, ki so po svetu morile, nazadnje predvsem v Afriki. Cepljenje je bilo obvezno, izvajalo se je kar v osnovni šoli ter v ZD. Pod vodstvom Svetovne zdravstvene organizacije so bile črne koze uspešno in popolnoma izkoreninjene.

V začetku leta 2021 je Evropska agencija za zdravila po utečenih postopkih ter študijah odobrila prva cepiva izdelana po sodobnih metodah (RNA- cepiva, vektorska cepiva), s katerimi bi ustvarili odpornost zdravih ljudi. Uspešnost cepljenja se je v prvih mesecih dokazala dobesedno pred našimi očmi predvsem v skupini starejših. Pred uvedbo cepljenja je v Sloveniji umrlo za posledicami COVID - 19 okrog 4000 ljudi, pozneje le posamezniki.

S cepljenjem se ni želelo pomagati le starejšim, ampak tudi obvladati epidemijo in ponovno zaživeti brez COVIDA. To pa je možno doseči le z visoko precepljenostjo, ko virus ne bo mogel krožiti po populaciji in bo tako izgubljal svojo moč. Poudariti je treba, da je občutljiva predvsem skupina necepljenih. Samo na tak način lahko pomagamo tudi tistim redkim, ki se ne morejo zaščititi s cepljenjem, npr. osebe z oslabelo prirojeno ali pridobljeno imunostjo, alergičnimi reakcijami na komponente cepiva itd.

Na tem mestu se postavlja vprašanje, zakaj smo ob svobodnem odločanju do sedaj uspeli izvesti popolno cepljenje le pri nekaj več kot 40% populacije (v PBI: medicinski kader- 69%, nemedicinski kader 40%). Odgovor je težak, vsekakor pa so razlogi za odločanje proti cepljenju različni in številni, razumljivi in manj razumljivi, vsekakor pa ne kažejo na odločitve, ki bi sledile razumevanju smiselnosti in principom cepljenja.

V redkih primerih posamezniki odklanjajo cepljenje, ker so prepričani, da se s cepivom vnaša škodljive snovi, npr. mikročipe, ki se bodo čez čas aktivirali in škodovali prejemniku. Ker se danes na spletu mnenja in pogledi hitro širijo, lahko blodnjava prepričanja posameznika prevzemajo tudi drugi in postanejo vir skupinske psihoze.

Na spletu se pogosto pojavljajo mnenja, ki nasprotujejo cepljenju iz različnih razlogov- npr. da cepivo ni učinkovito ali ne dovolj preverjeno ali da bo celo prineslo težke pozne neželene učinke. Pri tem pa nosilci nasprotujočih mnenj nikoli ne navajajo znanstvenih razlag in statistično pomembnih podatkov.

V okvir teorije zarote spadajo tudi prepričanja in pogledi, ki jih podpirajo mnenjski forumi: med njimi ideja, da gre zgolj za zaslužke podjetij. Pogosta je celo trditev, da COVID - 19 virusa sploh ni in je izmišljen, da bolezen ni nič posebnega, kot vsaka gripa pač. Zanikanje je znan obrambni mehanizem, problematično pa je pojavljanje fenomena zanikanja v širši družbi.

Ne nazadnje se nekateri ne cepijo, ker se enostavno za cepljenje niso odločili in jim je svobodna odločitev vrednota. Tudi sam podpiram princip svobodne odločitve za cepljenje. Na žalost pa tisti, ki se namenoma ne zaščitijo, trčijo na svobodo drugega človeka. Moja svoboda se konča pri svobodi drugega človeka. Nizka precepljenost bo razlog za povečano obolevnost in širitev viroze ter neposredno za slabše razmere v šolah, bolnišnicah in gospodarstvu.

Namen sestavka je bil poudariti nekatere podatke in poglede na zdravljenje COVID-19. Iz poznavanja narave življenja virusov ter možnosti sodobnega boja z infekcijo COVID-19, to je cepljenja, velja poudariti, da bomo uspešni samo ob sodelovanju vseh nas.

Dr. Marko Pišljar

O bolnišnici

Ne spreglejte

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA

Pot sv. Antona 49
5280 Idrija
Slovenija

Informacije

(od 6.00 do 22.00)

Pomoč v duševni stiski

(od 19.00 do 7.00)