OBISKI - OHRANJANJE VARNEGA BIVALNEGA OKOLJA ZA PACIENTE OBRAVNAVANE V BOLNIŠNICI

Vse svojce in obiskovalce ponovno naprošamo, da spoštujejo ukrepe za preprečevanje vnosa in širjenja okužbe v bolnišnici. S skupnim (vašim in našim) delovanjem za preprečitev širjenja bolezni bomo lahko zagotovili varno in zdravo okolje za vse, ki v temu trenutku potrebujejo pomoč in obravnavo v naši bolnišnici.

Prosimo, da spoštujejo omejitev obiskov na eno zdravo osebo (izjema so otroci) ter upoštevajo urnik ter razpored obiskov po posameznih bolniških oddelkih:

- ponedeljek in petek: Moški oddelek (S3oddelek),

- torek in sobota: Ženski oddelek (S2/ L3oddelek),

- sreda: Oddelek za zdravljenje odvisnosti (L1 oddelek),

- četrtek in nedelja: Gerontopsihiatrični oddelek (L2 oddelek);

- na Izolacijskem oddelku se obiskov praviloma ne izvaja.

Obiski so dovoljeni na območju bolnišnice (v parku), le izjemoma (z vnaprejšnjim dogovorom) na bolniških oddelkih.

Obiskovalci se ob prihodu javijo pri receptorju, kjer izpolnijo epidemiološki vprašalnik ter izkažejo, da zadostujejo pogoju PCT (s seboj morajo imeti potrdilo o opravljenem hitrem antigenskem testu, ki ni starejše od 24 ur, oz. potrdilo o preboleli okužbi v zadnjih šestih mesecih, oz. potrdilo o cepljenju). V primeru, da svojec ne bo izpolnjeval pogojev, obisk ne bo mogoč.

Vsi obiskovalci so dolžni upoštevati splošne preventivne ukrepe (obvezna uporaba zaščitnih mask v notranjih prostorih bolnišnice, uporaba zaščitnih mask na odprtem v primeru, da medosebne razdalje 1,5 metra ni mogoče zagotavljati ter priporočila povezana s higieno rok).

Svojce naprošamo, da ob obiskih upoštevajo tudi priporočila povezana s prehrano. V bolnišnico/ na oddelek ni dovoljeno prinašati večje količine hrane, sadja in zelenjave!

O bolnišnici

Ne spreglejte

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA

Pot sv. Antona 49
5280 Idrija
Slovenija

Informacije

(od 6.00 do 22.00)

Pomoč v duševni stiski

(od 19.00 do 7.00)