ZDRAVLJENJE IN POMOČ > ZDRAVLJENJE IN PODPORA V BOLNIŠNICI > ZDRAVSTVENA NEGA

Kontakt:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Informacije:
(od 6.00 do 22.00):
T:
(0)5 37 34 400
F:
(0)5 37 73 651
E:
psihiatrija@pb-idrija.si

Pomoč v duševni stiski:
(od 19.00 do 7.00)
T:
(0)1 520 99 00

Zdravstvena nega

Zdravstveno nego zagotavljamo na vseh šestih bolniških oddelkih Psihiatrične bolnišnice Idrija ter v dežurni službi, in sicer neprekinjeno, 24 ur dnevno, vse dni v letu. Pacientom zagotavljamo varno okolje, v katerem lahko v največji možni meri ohranjajo lastno samostojnost in funkcionalnost. Njihovim individualnim potrebam prilagajamo zdravstveno-negovalne dejavnosti, zdravstveno vzgojo, učenje uspešne komunikacije ter pomoč pri fizičnih, psihičnih in socialnih dejavnostih. Pacientom in njihovim svojcem nudimo strokovno svetovanje in podporo ter jim v okviru pristojnosti zagotavljamo posredovanje informacij, povezanih z njihovim zdravstvenim stanjem. Skladno z zakonodajo za vse paciente vodimo negovalno dokumentacijo.

pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege

Urban Bole, mag. zdr. nege
T: 05 37 34 435
E: urban.bole@pb-idrija.si

pomočnica glavne medicinske sestre za področje obvladovanja bolnišničnih okužb

Andreja Uršič, višja med. sestra, spec.