ZDRAVLJENJE IN POMOČ > BOLNIŠNIČNI ODDELKI > SPREJEMNI ŽENSKI ODDELEK

Kontakt:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Informacije:
(od 6.00 do 22.00):
T:
(0)5 37 34 400
F:
(0)5 37 73 651
E:
psihiatrija@pb-idrija.si

Pomoč v duševni stiski:
(od 19.00 do 7.00)
T:
(0)1 520 99 00

SPREJEMNI ŽENSKI ODDELEK - s2

Sprejemni ženski oddelek je namenjen zdravljenju akutnih duševnih motenj in stanj pri ženski populaciji. Na intenzivni enoti sprejemnega oddelka je nameščenih 21 postelj, enako število postelj imamo tudi na odprti enoti. Zdravljenje na oddelku je timsko. Zdravstveni tim je sestavljen iz treh zdravnikov specialistov psihiatrije, enega zdravnika specializanta, treh diplomiranih medicinskih sester, štirinajstih zdravstvenih tehnikov, dveh delovnih terapevtk, klinične psihologinje in socialne delavke.

Kakšne oblike terapevtskih dejavnosti izvajamo?

Zdravljenje na oddelku poteka po strukturiranem urniku, ki vključuje individualne pogovore s pacienti, diagnostične, terapevtske in druge aktivacijske dejavnosti. V individualno in skupinsko obravnavo so vključeni vsi člani tima. V okviru psihološke službe na oddelku izvajamo individualno psihoterapevtsko obravnavo, pri čemer uporabljamo elemente suportivne, kognitivno-vedenjske in družinske psihoterapije. Delovni terapevtki na oddelku vodita kognitivno, kreativno in komunikacijsko skupino ter redno izvajata tudi druge aktivacijske dejavnosti: dejavnosti za funkcionalno gibljivost telesa, glasbene, družabne, bralne, gospodinjske dejavnosti ter dejavnosti za ohranjanje in izboljšanje kognitivnih sposobnosti. Enkrat tedensko na oddelku potekajo treningi socialnih veščin, ki jih vodi socialna delavka, ter zdravstveno-vzgojne skupine, ki jih vodijo diplomirane medicinske sestre. Glede na zdravstveno stanje in interes pacientk je popoldanski čas večinoma namenjen obisku svojcev, sprehodom, rekreaciji in druženju.


vodja oddelka

mag. Anita Trpin Katarić, dr. med., spec. psih.

glavna medicinska sestra oddelka

Martina Pirih, dipl. med. sestra

Stik z oddelkom:


Informacije o pacientih na oddelku
Zasebni telefonski pogovori s pacienti na oddelku
Urnik obiskov na oddelku