ZDRAVLJENJE IN POMOČ > BOLNIŠNIČNI ODDELKI > SPREJEMNI MOŠKI ODDELEK

Kontakt:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Informacije:
(od 6.00 do 22.00):
T:
(0)5 37 34 400
F:
(0)5 37 73 651
E:
psihiatrija@pb-idrija.si

Pomoč v duševni stiski:
(od 19.00 do 7.00)
T:
(0)1 520 99 00

SPREJEMNI MOŠKI ODDELEK - s3

Sprejemni moški oddelek je namenjen zdravljenju akutnih duševnih motenj in stanj pri moški populaciji. Na intenzivni enoti oddelka je 22 postelj, na odprti enoti pa 20 postelj. Zdravljenje na oddelku je izrazito timsko. Zdravstveni tim je sestavljen iz treh zdravnikov specialistov psihiatrije, ene zdravnice specializantke, dveh diplomiranih medicinskih sester in petnajstih zdravstvenih tehnikov.

Kakšne oblike terapevtskih dejavnosti izvajamo?

Zdravljenje na oddelku poteka po strukturiranem urniku, ki vključuje individualne pogovore s pacienti, diagnostične, terapevtske in druge aktivacijske dejavnosti. V terapevtske dejavnosti so vključeni vsi člani tima. V dopoldanskem času potekajo številne skupinske dejavnosti. Diplomirana medicinska sestra vodi edukativne dejavnosti, socialna delavka skrbi za vzdrževanje socialnih veščin in aktualno problematiko s tega področja, delovna terapevtka pa dejavnosti sprotno prilagaja sposobnostim in interesu pacientov, ki se vključujejo v glasbene ure, gibalno, likovno terapijo in druge dejavnosti.  Glede na zdravstveno stanje in interes pacientov je popoldanski čas večinoma namenjen obisku svojcev, sprehodom, rekreaciji in druženju.

vodja oddelka

Vanja Božič, dr. med., spec. psih.

glavna medicinska sestra oddelka

Maja Ogrič, dipl. med. sestra

Stik z oddelkom:


Informacije o pacientih na oddelku
Zasebni telefonski pogovori s pacienti na oddelku
Urnik obiskov na oddelku