ZDRAVLJENJE IN POMOČ > BOLNIŠNIČNI ODDELKI > SPLOŠNI PSIHIATRIČNI ODDELEK

Kontakt:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Informacije:
(od 6.00 do 22.00):
T:
(0)5 37 34 400
F:
(0)5 37 73 651
E:
psihiatrija@pb-idrija.si

Pomoč v duševni stiski:
(od 19.00 do 7.00)
T:
(0)1 520 99 00

SPLOŠNI PSIHIATRIČNI ODDELEK - L3

Splošni psihiatrični oddelek je namenjen podaljšanemu bolnišničnemu zdravljenju. Na intenzivni enoti imamo 22 postelj, na odprti enoti pa 11 postelj. Zdravljenje na oddelku je timsko. Zdravstveni tim je sestavljen iz dveh zdravnikov specialistov psihiatrije, dveh diplomiranih medicinskih sester, devetih zdravstvenih tehnikov, dveh delovnih terapevtk in socialne delavke.

Kakšne oblike terapevtskih dejavnosti izvajamo?

Zdravljenje na oddelku poteka po strukturiranem urniku, ki vključuje individualne pogovore s pacienti, diagnostične, terapevtske in druge aktivacijske dejavnosti. V terapevtske dejavnosti so vključeni vsi člani tima.

vodja oddelka

Patricija Logar, dr. med., spec. psih.

glavna medicinska sestra oddelka

Nataša Velikanje, dipl. med. sestra

Stik z oddelkom:


Informacije o pacientih na oddelku
Zasebni telefonski pogovori s pacienti na oddelku
Urnik obiskov na oddelku