ZDRAVLJENJE IN POMOČ > ZDRAVLJENJE IN PODPORA V BOLNIŠNICI > SOCIALNA TERAPIJA

Kontakt:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Informacije:
(od 6.00 do 22.00):
T:
(0)5 37 34 400
F:
(0)5 37 73 651
E:
psihiatrija@pb-idrija.si

Pomoč v duševni stiski:
(od 19.00 do 7.00)
T:
(0)1 520 99 00

Socialna terapija

Pacienti, ki se zdravijo v Psihiatrični bolnišnici Idrija, so v socialno terapijo vključeni ves čas zdravljenja, od prihoda v bolnišnico do odpusta. Terapija je usmerjena v krepitev procesa okrevanja, večanje samostojnosti pacientov in nadzora nad lastnim življenjem ter pridobivanje novih znanj in socialnih spretnosti. V bolnišnici organiziramo različne oblike skupinskega dela, kot so: treningi socialnih veščin, tematske skupine, delavnice »Skupaj premagajmo depresijo«, skupine s svojci in skupinska terapija v procesu zdravljenja odvisnosti.

Socialna služba Psihiatrične bolnišnice Idrija pacientom že ob sprejemu v bolnišnico pomaga pri urejanju zdravstvene dokumentacije in premostitvi morebitnih težav na socialnem področju. Socialno problematiko pomaga reševati tudi v času zdravljenja v bolnišnici in po vrnitvi pacientov v domače okolje, hkrati pa spodbuja krepitev njihove socialne mreže.

Socialni delavci Psihiatrične bolnišnice Idrija sodelujejo tudi s svojci pacientov ter zunanjimi ustanovami, kot so npr. centri za socialno delo, domovi za starejše, socialno-varstveni zavodi, nevladne organizacije (Šent, Ozara, Paradoks, Vezi, ipd.), zdravstvene zavarovalnice, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, delovne organizacije ali šole.

vodja službe

mag. Andreja Seljak Grudnik, univ. dipl. soc. del.
T: 05 37 34 445
E: andreja.seljak@pb-idrija.si