ZDRAVLJENJE IN POMOČ > BOLNIŠNIČNI ODDELKI > PSIHOTERAPEVTSKI ODDELEK

Kontakt:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Informacije:
(od 6.00 do 22.00):
T:
(0)5 37 34 400
F:
(0)5 37 73 651
E:
psihiatrija@pb-idrija.si

Pomoč v duševni stiski:
(od 19.00 do 7.00)
T:
(0)1 520 99 00

PSIHOTERAPEVTSKI ODDELEK - s4

Psihoterapevtski oddelek je namenjen zdravljenju oseb s psihotičnimi in nevrotičnimi motnjami. Oddelek odprtega, mešanega tipa ima 16 eno ali dvoposteljnih sob in lahko skupno sprejeme 26 pacientk in pacientov. Deluje po načelih terapevtske skupnosti in je sestavljen iz dveh skupin. V prvo skupino so vključene osebe s psihotičnimi, v drugo pa osebe z nevrotičnimi motnjami. Oddelek nudi tudi možnost dnevnega zdravljenja. Zdravljenje na oddelku je izrazito timsko. Zdravstveni tim je sestavljen iz dveh zdravnikov specialistov psihiatrov-psihoterapevtov, dveh diplomiranih medicinskih sester, štirih zdravstvenih tehnikov, delovne terapevtke, dveh psihologinj in socialne delavke.

Kakšne oblike terapevtskih dejavnosti izvajamo?

Na oddelku izvajamo individualno in skupinsko psihoterapijo. Skupinsko psihoterapijo s pacienti s psihotičnimi motnjami vodita psihiatrinji, skupinsko psihoterapijo s pacienti z nevrotičnimi motnjami pa psihologinji. Izvajamo tudi mesečne suportivne edukativne skupine s svojci, ki jih vodita diplomirana medicinska sestra in delovna terapevtka. Oddelek pacientom ponuja: program učenja relaksacijskih tehnik, predvsem učenje progresivne mišične relaksacije, možnost gibalne, likovne, oblikovalne ter muziko in biblioterapije, edukativne delavnice »Pot k dobremu počutju«, edukativne delavnice po načelih vedenjsko-kognitivne terapije na temo depresije, treninge asertivnosti, treninge učenja socialnih veščin, suportivno edukativno skupino za svojce pacientov s psihotičnimi motnjami, ambulantno skupinsko psihoterapevtsko obravnavo za paciente s psihotičnimi motnjami, ambulantno skupinsko psihoterapevtsko obravnavo za paciente z nevrotičnimi motnjami ter program obravnave kriznih intervencij.

vodja oddelka

glavna medicinska sestra oddelka

Sabina Vihtelič, dipl. med. sestra

Stik z oddelkom:


Informacije o pacientih na oddelku
Zasebni telefonski pogovori s pacienti na oddelku
Urnik obiskov na oddelku