ZDRAVLJENJE IN POMOČ > BOLNIŠNIČNI ODDELKI > ODDELEK ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI

Kontakt:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Informacije:
(od 6.00 do 22.00):
T:
(0)5 37 34 400
F:
(0)5 37 73 651
E:
psihiatrija@pb-idrija.si

Pomoč v duševni stiski:
(od 19.00 do 7.00)
T:
(0)1 520 99 00

ODDELEK ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD ALKOHOLA - L1

Oddelek za zdravljenje odvisnosti je namenjen zdravljenju odtegnitvenih težav in duševnih zapletov odvisnosti ter izvajanju terapevtskega programa zdravljenja odvisnosti od alkohola. Oddelek je odprtega tipa in ima 30 postelj. Razdeljen je na sprejemno enoto, kjer potekajo terapevtske dejavnosti, in bivalni del, kjer so pacienti nastanjeni v času bolnišničnega zdravljenja. Oddelek ponuja tudi dnevne oblike zdravljenja. Zdravljenje na oddelku je izrazito timsko. Zdravstveni tim je sestavljen iz dveh zdravnikov specialistov psihiatrov, treh diplomiranih medicinskih sester, petih zdravstvenih tehnikov, delovne terapevtke, klinične psihologinje, andragoginje in dveh socialnih delavcev.

Kakšne oblike terapevtskih dejavnosti izvajamo?

Na oddelku izvajamo skupinsko socioterapijo in psihoterapijo bolezni odvisnosti in komorbidnih duševnih motenj. V primeru komorbidnih duševnih motenj je potrebna dodatna individualna diagnostična in terapevtska obravnava. Psihoterapevtsko in socioterapevtsko delo na oddelku poteka vsak dan v štirih skupinah z dvema terapevtoma. Pacienti so vključeni v vsakodnevno vodeno jutranjo telovadbo. V popoldanskem času se udeležujejo sprehodov, družabnih dejavnosti, edukativnih ur s tematiko odvisnosti, zdravega življenjskega sloga, opuščanja kajenja, higiene, pravilne rabe zdravil ipd. Enkrat tedensko prihajajo v skupine sodelujoči svojci.

Na oddelku organiziramo tudi edukativna predavanja za zdravljene osebe in njihove svojce ter tedenske treninge socialnih veščin. Zdravljene osebe imajo možnost obiska vodenega fitnes treninga, ustvarjalnih delavnic, glasbenih in bralnih ur. Vsaj tri dni v tednu na oddelku potekajo: ambulantna dejavnost, individualni pregledi, diagnostika, motivacijski postopki, terapevtska obravnava komorbidnih motenj pri zdravljenju odvisnosti, obravnava recidivov ipd.

Vsako drugo sredo na oddelku organiziramo srečanje skupine za obravnavo recidiva, v katero je vključenih po 6 do 8 pacientov skupaj s svojci. Ob četrtkih se srečujeta po dve ambulantni skupini za zdravljenje simptomov odvisnosti od alkohola. V vsako skupino je vključenih 7 do 10 zdravljenih oseb vključno s svojci.

Terapevtski program zdravljenja na oddelku za zdravljenje odvisnosti praviloma traja 9 do 10 tednov. Po 4 do 5 tednih, po zaključku ustreznih terapevtskih nalog, pacienti pridobijo možnost odhoda domov preko vikenda, ali pa se odločijo za nadaljevanje zdravljenja v dnevni obliki.


vodja oddelka

Janja Milič, dr. med., spec. psih.

glavna medicinska sestra oddelka

Andreja Gruden, dipl. med. sestra

Stik z oddelkom:


Informacije o pacientih na oddelku
Zasebni telefonski pogovori s pacienti na oddelku
Urnik obiskov na oddelku