ZDRAVLJENJE IN POMOČ > ZDRAVLJENJE IN PODPORA V BOLNIŠNICI > MEDICINSKO KEMIČNI LABORATORIJ

Kontakt:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Informacije:
(od 6.00 do 22.00):
T:
(0)5 37 34 400
F:
(0)5 37 73 651
E:
psihiatrija@pb-idrija.si

Pomoč v duševni stiski:
(od 19.00 do 7.00)
T:
(0)1 520 99 00

Medicinsko-kemični laboratorij

Medicinsko-kemični laboratorij je funkcionalna enota medicinskega sektorja Psihiatrične bolnišnice Idrija, ki opravlja laboratorijsko diagnostčno dejavnost na področjih klinične kemije, imunokemije, hematologije, analitike urina in blata.  Za analiziranje vzorcev uporabljamo znanstveno preizkušene, s strani slovenskih in mednarodnih strokovnih združenj priznane metode in tehnike. Dejavnost izvajamo s kakovostno izpopolnjeno laboratorijsko tehnologijo in sodobnim laboratorijskim informacijskim sistemom.

Z analiziranjem bioloških vzorcev pridobivamo diagnostične in prognostične informacije ter spremljamo učinke terapij pacientov Psihiatrične bolnišnice Idrija. Storitve izvajamo tudi za zunanje naročnike: zdravstvene ustanove, zasebne zdravnike in samoplačnike. Za preiskave, ki so naročene v zelo majhnem številu in specialne preiskave, ki jih v našem laboratoriju ne izvajamo, pošiljamo biološki material v izbrane zunanje labaratorija.

Kakovost svojih storitev zagotavljamo z dnevnim izvajanjem notranje kontrole kakovosti procesov in postopkov in s sodelovanjem v programih za zunanjo oceno kakovosti na državni in mednarodni ravni.  Laboratorij je organiziran v skladuz zahtevami Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Ur. list RS 64/04,1/16 in 56/19). Laboratorij je na podlagi 26. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur.l.RS št. 23/2005) leta 2009 pridobil dovoljenje za delo MInistrstva za zdravje RS za področje medicinske biokemije in ga julija 2020 že drugič uspešno podaljšal za nadaljnje petletno obdobje.

Dovoljenje za delo 2020-2025

Natančen seznam preiskav, ki jih opravljamo v medicinsko-kemičnem laboratoriju, najdete tukaj.


Zunanji naročniki oz. samoplačniki, ki želite opraviti samo laboratorijske preiskave, se lahko  v Medicinsko-kemičnem laboratoriju bolnišnice oglasite med 7:30 in 9:00 (oz. ob predhodno dogovorjeni uri) od ponedeljka do petka. Za samoplačniško opravljanje analiz  ne potrebujete dokumentov. V primeru napotitve s strani vašega osebnega zdravnika potrebujete veljavno napotnico/naročilnico z vašimi osebnimi podatki (priimek, ime, datum rojstva, naslov), podatki naročnika in seznamom naročenih preiskav.

Zunanji naročniki in samoplačniki podrobnejša navodila in cenik najdete na naslednjih povezavah:

Navodila za zunanje naročnike in samoplačnike

Cenik laboratorijskih storitev za samoplačnike


vodja laboratorija:

dr. Bojana Križaj, spec. med. biokem.
T: 05 37 34 446
E: bojana.krizaj@pb-idrija.si

delovni čas laboratorija

od ponedeljka do petka od 7.00 - 15.00