ZDRAVLJENJE IN POMOČ > ZDRAVLJENJE IN PODPORA V BOLNIŠNICI > MEDICINSKO KEMIČNI LABORATORIJ

Kontakt:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Informacije:
(od 6.00 do 22.00):
T:
(0)5 37 34 400
F:
(0)5 37 73 651
E:
psihiatrija@pb-idrija.si

Pomoč v duševni stiski:
(od 19.00 do 7.00)
T:
(0)1 520 99 00

















Medicinsko-kemični laboratorij

V medicinsko-kemičnem laboratoriju Psihiatrične bolnišnice Idrija izvajamo hematološke preiskave, biokemične preiskave v serumu, urinske preiskave, osnovne preiskave blata ter nekatere imunološke preiskave. Za analiziranje vzorcev uporabljamo znanstveno preizkušene, s strani slovenskih in mednarodnih strokovnih združenj priznane metode in tehnike. Dejavnost izvajamo s kakovostno izpopolnjeno laboratorijsko tehnologijo in sodobnim laboratorijskim informacijskim sistemom.

Z analiziranjem bioloških vzorcev pridobivamo diagnostične in prognostične informacije ter spremljamo učinke terapij pacientov Psihiatrične bolnišnice Idrija. Storitve izvajamo tudi za zunanje naročnike: zdravstvene ustanove, zasebne zdravnike in samoplačnike. Za preiskave, ki so naročene v zelo majhnem številu in specialne preiskave, ki jih v našem laboratoriju ne izvajamo, pošiljamo biološki material v izbrane zunanje laboratorije.

Visoko kakovost storitev medicinsko-kemičnega laboratorija Psihiatrične bolnišnice Idrija potrjujejo rezultati notranje kontrole kakovosti, izsledki zunanje, republiške kontrole kakovosti Slovenske nacionalne sheme za zunanjo oceno kakovosti (SNEQAS) in mednarodne ocene kakovosti (DGKL/RFB). Laboratorij  je na podlagi 26. člena Zakona o zdravsveni dejavnosti (Ur.l.RS št. 64/2004) leta 2009 pridobil dovoljenje MInistrstva za zdravje RS. Aprila 2015 smo bili ponovno pregledani s strani komisije Ministrstva za zdravje RS in si ponovno pridobili dovoljenje za delo na področju medicinske biokemije za nadaljno petletno obdobje.

Natančen seznam preiskav, ki jih opravljamo v medicinsko-kemičnem laboratoriju, najdete tukaj.
 

Zunanju naročniki oz. samoplačniki, ki želite opraviti samo laboratorijske preiskave, se lahko  v medicinsko-kemičnem laboratoriju bolnišnice oglasite med 7:30 in 9:00 (oz. ob predhodno dogovorjeni uri) od ponedeljka do petka. Za samoplačniško opravljanje analiz  ne potrebujete dokumentov. V primeru napotitve s strani vašega osebnega zdravnika, potrebujete veljavno napotnico z žigom, vašimi osebnimi podatki (priimek, ime, datum rojstva, naslov), podatki naročnika in seznamom naročenih preiskav.

Zunanji naročniki in samoplačniki podrobnejša navodila in cenik najdete na naslednjih povezavah:

Navodila za zunanje naročnike in samoplačnike

Cenik laboratorijskih storitev za samoplačnike


vodja laboratorija:

dr. Bojana Križaj, spec. med. biokem.
T: 05 37 34 446
E: bojana.krizaj@pb-idrija.si

delovni čas laboratorija

od ponedeljka do petka od 7.00 - 15.00