ZDRAVLJENJE IN POMOČ > ZDRAVLJENJE IN PODPORA V BOLNIŠNICI > LEKARNA

Kontakt:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Informacije:
(od 6.00 do 22.00):
T:
(0)5 37 34 400
F:
(0)5 37 73 651
E:
psihiatrija@pb-idrija.si

Pomoč v duševni stiski:
(od 19.00 do 7.00)
T:
(0)1 520 99 00

Lekarna

Lekarna Psihiatrične bolnišnice Idrija je prva verificirana bolnišnična lekarna v Sloveniji. Lekarna skrbi za nabavo in izdajo zdravil, farmacevtskih snovi, medicinskih pripomočkov, sredstev za dezinfekcijo in dezinsekcijo ter sredstev za nego in varovanje zdravja. V lekarni poteka izdelava magistralnih pripravkov ter sredstev za nego in varovanje zdravja.

Strokovno osebje lekarne je v Psihiatrični bolnišnici Idrija odgovorno za svetovalno in strokovno-informativno dejavnost s področja uporabe zdravil, medicinskih pripomočkov in sredstev za varovanje zdravja, izvajanje znanstveno in strokovno-raziskovalnega dela, sodelovanje pri kliničnih raziskavah, izbiri zdravil in medicinskih pripomočkov, nadzor zdravil na oddelkih bolnišnice, sodelovanje v komisijah za zdravila in medicinske pripomočke v bolnišnici, spremljanje neželenih učinkov zdravil in medicinskih pripomočkov, spremljanje uvajanja novih zdravil in predlaganje njihove uporabe zdravnikom ter vodenje evidenc in nadzora nad zdravili za preskušanje in raziskovalne namene.

Bolnišnična lekarna omogoča strokovno mentorstvo študentom, diplomantom in specializantom farmacije.

vodja lekarne

Cvetka Bačar Bole, spec. klin. farm.
T:05 37 34 482
E: cvetka.bacar@pb-idrija.si

delovni čas lekarne

od ponedeljka do petka od 7.00 - 15.00