ZDRAVLJENJE IN POMOČ > BOLNIŠNIČNI ODDELKI > GERONTOPSIHIATRIČNI ODDELEK

Kontakt:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Informacije:
(od 6.00 do 22.00):
T:
(0)5 37 34 400
F:
(0)5 37 73 651
E:
psihiatrija@pb-idrija.si

Pomoč v duševni stiski:
(od 19.00 do 7.00)
T:
(0)1 520 99 00

GERONTOPSIHIATRIČNI ODDELEK - L2

Gerontopsihiatrični oddelek je namenjen zdravljenju akutnih duševnih motenj in stanj pri starostnikih. Na intenzivni enoti oddelka je 17 postelj, prav toliko tudi na odprti enoti. Zdravljenje na oddelku je timsko. Zdravstveni tim je sestavljen iz dveh zdravnikov specialistov psihiatrije, ene zdravnice specializantke, diplomirane medicinske sestre, enajstih zdravstvenih tehnikov, dveh delovnih terapevtk in socialne delavke.

Kakšne oblike terapevtskih dejavnosti izvajamo?

Na intenzivni in odprti enoti oddelka potekajo redne terapevtske dejavnosti v obliki skupinske in individualne obravnave pacientov, ki so prilagojene naravi njihovih bolezni ter njihovim kognitivnim sposobnostim in gibalnim zmožnostim. V okviru delovne terapije vodimo različne oblike delovno-terapevtskih dejavnosti, v okviru socialne službe pa na oddelku potekajo redne tedenske terapevtske skupine ter individualno delo s pacienti in njihovimi svojci. Najmanj dvakrat tedensko na oddelku zagotavljamo prisotnost in pomoč zdravnika specialista internista.

vodja oddelka

Marinka Rudolf, dr. med., spec. psih.

glavna medicinska sestra oddelka

Jerica Menart, dipl. med. sestra

Stik z oddelkom:


Informacije o pacientih na oddelku
Zasebni telefonski pogovori s pacienti na oddelku
Urnik obiskov na oddelku