ZDRAVLJENJE IN POMOČ > ZDRAVLJENJE IN PODPORA V BOLNIŠNICI > DELOVNA TERAPIJA

Kontakt:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Informacije:
(od 6.00 do 22.00):
T:
(0)5 37 34 400
F:
(0)5 37 73 651
E:
psihiatrija@pb-idrija.si

Pomoč v duševni stiski:
(od 19.00 do 7.00)
T:
(0)1 520 99 00

DELOVNA terapija

Delovna terapija omogoča ljudem vključevanje v vsakodnevne življenjske aktivnosti, ki so za njih smiselne in namenske ter posledično pozitivno vplivajo na njihovo zdravje in dobro počutje. Primarni cilj delovne terapije je usposobiti ljudi za čim bolj kvalitetno in samostojno izvajanje aktivnosti vsakodnevnega življenja z namenom izboljšanja zdravja in počutja, da zaživijo čim bolj polno in kakovostno. Ta cilj delovni terapevti dosežejo tako, da ljudem omogočijo opravljati aktivnosti, s katerimi izboljšujejo njihove sposobnosti za izvajanje aktivnosti ali pa s prilagoditvijo aktivnosti, prilagoditvijo okolja oz. aplikacijo ustreznih pripomočkov.

Delovna terapija na področju duševnega zdravja
predstavlja pomemben del v obravnavi duševnih motenj in težav v vseh starostnih obdobjih tako v njihovi akutni kot kronični fazi, pa tudi na področju preventive. Organizirana je na vseh bolniških oddelkih in oddelku za aktivacijske terapije, kjer so pacientom na voljo večnamenska dvorana, fitnes, leposlovna knjižnica, terapevtska kuhinja, prostori za glasbene, likovne, ustvarjalne, modelarske, gospodinjske in skupinske pogovorne aktivnosti. Delovni terapevti izvajajo delovno terapijo usmerjeno na posameznika. Ta pristop omogoča, da pacient aktivno sodeluje pri funkcionalni izvedbi in da izpolnjuje okupacijske vloge v različnih okoljih. Pacient aktivno sodeluje pri postavljanju prioritetnih ciljev, ki so tudi center ocenjevanja, obravnave in končne ocene. Sprva je delovna terapija individualno naravnana, kasneje ob izboljševanju simptomatike pa je možno vključevanje v skupinske terapevtske aktivnosti. Pri aktivnostih upoštevamo kaj pacient želi, kaj hoče izvajati in kaj svojci in okolje od njega pričakujejo. Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru delovne terapije zajemajo vsa področja človekovega delovanja:

1. skrb za samega sebe (osebne aktivnosti: osebna higiena, oblačenje, obuvanje, hranjenje,.; funkcionalna gibljivost: hoja, izvajanje transferja, splošna mobilnost,..; funkcioniranje v družbenem okolju: rokovanje z denarjem, nakupovanje,..),

2. produktivnost (gospodinjske aktivnosti: kuhanje, pospravljanje, pranje perila,..; izobraževanje: učenje, domača naloga,..; plačana/ neplačana dela: služba, prostovoljna dela,,.)

3. prosti čas (interesne aktivnosti: ročna dela, slikanje, branje, športne aktivnosti, sprehodi,..; socializacija: družabne  in kulturne aktivnosti, kreativne aktivnosti,…

Intervencije delovne terapije poskušajo vplivati na pacienta, da je sposoben vzpostavljati in vzdrževati kvalitetne odnose v svojem življenju in da se kljub duševni bolezni lahko nauči v življenju spopadati se z ovirami na pozitiven in konstruktiven način.

Za učinkovito zdravljenje in hitrejšo vrnitev v domače okolje v bolnišnici terapevtske programe dopolnjujemo z dodatnimi aktivnostmi, ki spodbujajo paciente k dejavnemu in vsestranskemu vključevanju v začrtane aktivnosti (koncerti, izleti, ustvarjalne delavnice, potopisna predavanja, trim pohodi, kulinarične delavnice, ogledi razstav v mestu in okolici, šahovske simultanke,…). Večji projekti, ki jih organiziramo v naši bolnišnici vsako leto pa so: slikarski Ex- tempore, Maksov spominski šahovski teden in kulturno-športni teden. Poleg tega redno izdajamo bolnišnično glasilo Mozaik, kjer so objavljeni prispevki naših pacientov.

Posredovanje s pomočjo psa

Na Gerontopsihiatričnem oddelku Psihiatrične bolnišnice Idrija od aprila 2012 v sodelovanju z Zavodom PET - Pasjo enoto terapevtov uspešno poteka program posredovanja s pomočjo psa. V program so vključeni pacienti z depresivno in blago kognitivno motnjo. V Psihiatrični bolnišnici Idrija so za izvajanje terapije s pomočjo psa usposobljene tri delovne terapevtke.

Posredovanje s pomočjo živali namensko vključuje živali, ki ustrezajo določenim merilom, kot del terapevtskega procesa ali izboljšanja kakovosti človekovega življenja na kateremkoli področju. Poteka lahko individualno ali skupinsko, temelji pa na pozitivnem odnosu, ki se vzpostavi med uporabnikom, psom in vodnikom terapevtskega psa. Stik s psom poveča motivacijo za vključevanje v terapevtski program, pacientom pomaga pri osredotočanju na aktivnost in podaljšuje njihovo pozornost. Prav tako stik s psom izboljšuje družbene interakcije. Pacienti, ki so vključeni vprogram, med seboj lažje navežejo pogovor, pogovor pa se razvije tudi med pacienti in vodnico ter s psom, saj med samo terapijo pacient psa ogovarja ter izgovarja povelja. Starejše osebe težje navezujejo nove stike in se izogibajo dotikov z drugimi. Dotik mehkega in toplega kožuha pa prinaša občutek sprejetosti, notranje umirjenosti, prijetnosti in nežnosti.

Več o posredovanju s pomočjo psa si lahko preberete na spletni strani Zavoda PET: www.zavod-pet.si.

vodja službe

Mateja Kavčič, dipl. del. terapevtka
T: 05 37 34 458 ali 051 421 409
E: mateja.kavcic@pb-idrija.si