ZDRAVLJENJE IN POMOČ

Kontakt:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Informacije:
(od 6.00 do 22.00):
T:
(0)5 37 34 400
F:
(0)5 37 73 651
E:
psihiatrija@pb-idrija.si

Pomoč v duševni stiski:
(od 19.00 do 7.00)
T:
(0)1 520 99 00

ZDRAVLJENJE IN POMOČ

Vsak četrti človek se v svojem življenju sooči z eno od oblik duševnih motenj. Čeprav so motnje tako pogoste, pa o njih marsikdaj zelo težko spregovorimo.

Za uspešno zdravljenje je pomembno, da duševne motnje čim prej prepoznamo in poiščemo ustrezno strokovno pomoč. Na teh straneh predstavljamo nekatere najpogostejše oblike duševnih motenj in bolezni, ki jih zdravimo tudi v Psihiatrični bolnišnici Idrija, simptome, ki jih navadno spremljajo, ter oblike zdravljenja.

Na tem mestu boste našli tudi osnovne informacije o načinih zdravljenja na oddelkih Psihiatrične bolnišnice Idrija, psihološkem in psihiatričnem ambulantenem zdravljenju v ambulantah Psihiatrične bolnišnice v Idriji, Logatcu, Postojni, Izoli, Sežani in Kopru, ter psihiatričnem zdravljenju v skupnosti, ki v slovenskem prostoru predstavlja pomembno novost, saj osebam z duševnimi motnjami omogoča strokovno podporo v njihovem domačem okolju.