ZDRAVLJENJE IN POMOČ > OBRAVNAVA V SKUPNOSTI

Kontakt:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Informacije:
(od 6.00 do 22.00):
T:
(0)5 37 34 400
F:
(0)5 37 73 651
E:
psihiatrija@pb-idrija.si

Pomoč v duševni stiski:
(od 19.00 do 7.00)
T:
(0)1 520 99 00

Psihiatrično zdravljenje v skupnosti

Skrb za paciente, ki poiščejo pomoč v Psihiatrični bolnišnici Idrija, se ne konča z odpustom iz bolnišnice, pač pa se nadaljuje tudi po vrnitvi v njihovo domače okolje. Psihiatrično zdravljenje v skupnosti predstavlja obliko zdravljenja in vodenja psihiatričnih pacientov, ki imajo pogoste ponovitve bolezni, so pogosto hospitalizirani, tudi proti svoji volji, težje sodelujejo pri zdravljenju z opuščanjem zdravil in kontrolnih pregledov, imajo dvojne diagnoze z odvisnostjo ali ponavljajočimi se zlorabami psihoaktivnih substanc. Takšna oblika zdravljenja omogoča uspešno obvladovanje kroničnih duševnih motenj, težavnih in resnih zdravstvenih problemov, ki lahko vodijo v hudo invalidnost, samomorilno vedenje, finančne, socialne in zdravstvene obremenitve družin pacientov ter občasno v dejanja, ki so lahko nevarna drugim ljudem.

Psihiatrično zdravljenje v skupnosti člani Tima PZS izvajajo v obdobju enega leta po odpustu pacienta iz bolnišnice. Načrtujejo ga timsko že pred samim odpustom ali naknadno, na pobudo svojcev, pacientov samih ali služb v lokalni skupnosti.  Pripravi se načrt vodenja pacienta na domu. V načrtu so predvidene zdravstvene in socialne oblike pomoči, oblike psihosocialne rehabilitacije in spremljanja pacienta na domu, ki ga strokovni tim izvaja v okviru svojih obiskov na pacientovem domu.  Odločitev za spremljanje v domačem okolju je prostovoljna.

Člani Tima PZS opravljajo tudi nadzorovano obravnavo po sklepu sodišča ter obiske psihiatra na domu.


Tim psihiatričnega zdravljenja v skupnosti

Vodja tima: mag. Klavdija Širaj Mažgon, univ. dipl. soc. del., T: 051 456 116
Zdravnica psihiatrinja: 
Katalin Tubić, dr.med., spec.psih. – T: 041 499 160
Medicinski sestri:
Stanislava Gnezda, dipl. med. sestra – T: 041 712 543
                                Svitlana Bolčič, dipl. med. sestra – T: 041 466 813
Delovna terapevtka: Darja Peternel, dipl.del.ter. – T: 041 456  072