ZA PACIENTE IN SVOJCE > SPREJEM NA ZDRAVLJENJE

Kontakt:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Informacije:
(od 6.00 do 22.00):
T:
(0)5 37 34 400
F:
(0)5 37 73 651
E:
psihiatrija@pb-idrija.si

Pomoč v duševni stiski:
(od 19.00 do 7.00)
T:
(0)1 520 99 00

sprejem na zdravljenje

Za sprejem na zdravljenje v Psihiatrično bolnišnico Idrija potrebujete:

predpisano napotnico,

kartico zdravstvenega zavarovanja (z urejenim osnovnim in prostovoljnim dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem),

zdravstveno dokumentacijo in izvide o morebitnih drugih boleznih,

osebne dokumente.

Sprejem v bolnišnico je izjemoma možen tudi brez napotnice.

Pri glavnem vhodu v bolnišnico  vas bo receptor usmeril v sprejemno ambulanto, kjer vas bo sprejel dežurni zdravnik. Na oddelek vas bo pospremil zdravstveni tehnik, ki vam bo pomagal pri namestitvi in vam posredoval tudi vse potrebne informacije.

Osebni pripomočki

S seboj v bolnišnico prinesite:

pribor za osebno higieno (milo, zobno ščetko, zobno pasto, glavnik ipd.), perilo (spodnje perilo, nogavice) ter udobno obutev (tudi copate ali natikače);

pripomočke, ki jih uporabljate doma (npr. bergle, očala, zobno protezo s škatlico zanjo, peresnik za inzulin, inkontinenčni program ipd.);

zdravila, če jih prejemate doma kot dolgotrajno terapijo.

Gotovino, razne vrednostne predmete (bančne kartice), osebne dokumente in druge predmete
(npr. nakit, avtomobilske ključe) zaradi varnosti shranimo v bolnišnični sef. Gotovino in vrednostne predmete lahko obdržite tudi pri sebi, vendar na lastno odgovornost. Bolnišnica za izgubljene ali ukradene premete ne odgovarja.

Prehrana

Prehrana v bolnišnici je prilagojena vašim potrebam in zdravstvenemu stanju. Morebitne posebnosti, npr. alergijo na hrano ali že predpisano dieto, sporočite ob sprejemu. Prehrano pacientom postrežemo v centralni jedilnici bolnišnice. Pacientom z omejeno zmožnostjo gibanja postrežemo obroke v oddelčnih jedilnicah. Če v času bivanja pri nas nimate predpisane posebne diete, vam svojci lahko po dogovoru z osebjem oddelka prinesejo manjše količine sadja in sadnih sokov.

Posebna pravila glede uporabe mobilnega telefona

Pacient lahko v času bivanja na oddelku bolnišnice, razen ne intenzivnih enotah, za komunikacijo s svojci in drugimi osebami uporablja svoj mobilni telefon. Mobilni telefon mora uporabljati  tako, da z njim ne moti drugih pacientov ali ogroža svoje varnosti ali varnosti drugih pacientov na oddelku. V času počitka ali obiskov mora mobilni telefon izključiti. Osebni mobilni telefon se lahko v primeru, da pacient ne spoštuje pravil uporabe, začasno odvzame in shrani na oddelku.
Pacient, sprejet na psihiatrično zdravljene na intenzivni oddelek bolnišnice, mora ob sprejemu na zdravljenje osebni mobilni telefon oddati v hrambo medicinski sestri oziroma zdravstvenemu tehniku na oddelku. Pacientu se pod primernim nadzorom omogoči uporabo osebnega mobilnega telefona, razen če bi uporaba telefona lahko škodljivo vplivala na njegovo zdravstveno stanje oziroma bi z uporabo motil druge ali ogrožal svojo varnost ali varnost drugih oseb na oddelku.
Bolnišnica za poškodovane, izgubljene ali odtujene osebne mobilne telefone, ki jih pacienti med bivanjem v bolnišnici hranijo pri sebi, ne odgovarja.

Posebne prepovedi

V bolnišnico ni dovoljeno prinašati alkohola in drugih nedovoljenih psihoaktivnih substanc, orožja ali drugih nevarnih predmetov.
V prostorih bolnišnice in okolici, kjer se gibljejo pacienti, sprejeti na psihiatrično zdravljenje, je strogo prepovedana uporaba kamere, fotoaparata ali snemalne naprave na mobilnem telefonu za namen fotografiranja ali snemanja oseb brez njihovega izrecnega pisnega soglasja.

Sodelovanje zdravstvenega tima

Med zdravljenjem bo z vami sodeloval zdravstveni tim strokovnjakov: zdravnikov psihiatrov, diplomiranih medicinskih sester, socialnih delavk, delovnih terapevtk in tehnikov zdravstvene nege. Pri svojem delu spoštujemo poklicna etična načela, upoštevamo pravice bolnikov in zagotavljamo varovanje osebnih podatkov in zaupnih informacij. V bolnišnici skrbimo za čisto bivalno okolje in upoštevamo priporočila glede omejevanja kajenja.

Zaupnost obravnave

Zagotavljamo vam, da so osebni podatki, podatki o zdravstvenem stanju oz. socialnem položaju ter druge občutljive informacije o pacientih, s katerimi razpolagamo v bolnišnici, varovani kot zaupni in hranjeni v skladu s predpisi, ki določajo varstvo osebnih podatkov. Bolnišnica jih lahko razkrije samo pacientom osebno, ter osebam, za katere tako določa zakon, oziroma za katere so tako določili pacienti sami.
Pri zdravstveni oskrbi bodo navzoči le zdravstveni delavci oziroma sodelavci, zaposleni v bolnišnici, oziroma osebe, za katere sami pacienti želite, da so navzoče. Druge osebe so pri zdravstveni oskrbi lahko navzoče le izjemoma, če je navzočnost potrebna zaradi usposabljanja za delo ali izobraževanja, vendar le, če sami v to predhodno privolite.

Dodatne storitve

V bolnišnici so vam na voljo:

brivske in frizerske storitve,

manikira in pedikura,

javna telefonska govorilnica,

kiosk in avtomati za brezalkoholne pijače.

O možnostih koriščenj naštetih uslug ter njihovih cenah se pozanimajte pri osebju na bolniškem oddelku.

Duhovna oskrba

V bolnišnici imamo v pritličju stavbe L urejen poseben prostor za duhovno oskrbo. V bolnišnični kapeli je vsak ponedeljek ob 11.30 sv. maša, molitev pa vsak večer, poleti ob 19.00, pozimi pa ob 17.00. Željo po duhovni oskrbi (obisku sv. maše ali molitve) ali obisku duhovnika v bolnišnici sporočite osebju na bolniškem oddelku.