ZA PACIENTE IN SVOJCE > PRAVICE PACIENTOV

Kontakt:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Informacije:
(od 6.00 do 22.00):
T:
(0)5 37 34 400
F:
(0)5 37 73 651
E:
psihiatrija@pb-idrija.si

Pomoč v duševni stiski:
(od 19.00 do 7.00)
T:
(0)1 520 99 00

PRAVICE PACIENTOV

Varovanje pravic pacientov 

Pravice pacientom v bolnišnici zagotavljamo skladno z Zakonom o pacientovih pravicah, ki predstavlja pomembno pridobitev na področju varovanja in zagotavljanja temeljnih pravic uporabnikom zdravstvenih storitev. Več o uresničevanju svojih pravic, o možni pritožbeni poti, v primeru, ko so vam pravice kršene, ter o pomoči zastopnika pacientovih pravic si lahko preberete v
Pravilniku o pravicah in dolžnostih pacientov v Javnem zdravstvenem zavodu Psihiatrični bolnišnici Idrija,
na spletni strani 
Ministrstva za zdravje 
ali na spletni strani Varuha človekovih pravic. 
Zakon o duševnem zdravju posebej opredeljuje tudi pravice oseb v oddelku pod posebnim nadzorom in v nadzorovani obravnavi. Več o zagotavljanju in omejevanju teh pravic si lahko preberete v zloženki
Pravice oseb v oddelku pod posebnim nadzorom in v nadzorovani obravnavi. 

Obravnava kršitev pacientovih pravic 

Pristojna oseba za sprejemanje in prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic v Psihiatrični bolnišnici Idrija je:

doc. dr. Marko Pišljar, dr. med., spec. psih., strokovni direktor bolnišnice
T: 05 37 34 440
E: marko.pisljar@pb-idrija.si

Roki in način vložitve zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic

Pacient lahko kadarkoli med zdravstveno obravnavo v bolnišnici ustno ali pisno izrazi svoje nezadovoljstvo glede izvajanja zdravstvene oskrbe ali nezadovoljstvo z odnosom zdravstvenega delavca oziroma sodelavca. Svoje nezadovoljstvo ali nestrinjanje naslovite neposredno na vodjo bolniškega oddelka, na katerem ste oz. ste bili hospitalizirani. Vodja oddelka je dolžan nesporazum odpraviti takoj, z dodatnimi pojasnili ali ukrepi. Če z dodatnimi pojasnili ali ukrepi niste zadovoljni, lahko vložite zahtevo za obravnavo domnevne kršitve pravic ustno na zapisnik ali pisno pri pristojni osebi bolnišnice iz prve točke, in sicer:

zahtevo zaradi neprimernega odnosa zdravstvenih delavcev in sodelavcev najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve,

zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja pri zdravstveni oskrbi (varnostni zaplet, zdravstvena napaka, ipd.) najkasneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi.

Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku zgoraj navedenih rokov, če je za kršitev izvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje. Zahteva se lahko poda ustno v tajništvu predstojnika vsak ponedeljek ali četrtek od 11.00 do 12.00 ure. Pacient v vlogi, ki jo posreduje pristojni osebi, navede: osebno ime, naslov prebivališča in svoje kontaktne podatke, opis domnevne kršitve, podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma sodelavcih ali drugih osebah, čas in kraj domnevne kršitve ter morebitne posledice, ki so nastale zaradi domnevne kršitve .

Zastopniki pacientovih pravic

Naloga zastopnika je, da daje pacientu osnovne informacije  in strokovno pomoč ter nudi konkretne usmeritve tudi na področjih uveljavljanja pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Na zastopnika se lahko obrne vsak uporabnik zdravstvenih storitev, kadar potrebujete nasvet, pomoč ali zastopanje pri uresničevanju svojih pravic določenih v Zakonu o pacientovih pravicah.
Kontaktne podatke o zastopnikih pacientovih pravic najdete na spletni strani
Ministrstva za zdravje.

Zastopniki pravic oseb na področju duševnega zdravja

Zastopnik pravic oseb na področju duševnega zdravja je posameznik, ki varuje pravice, interese in koristi pacienta na oddelku pod posebnim nadzorom ter v nadzorovani obravnavi. Deluje neodvisno od zdravstvenega osebja bolnišnice, socialnih služb, vaših svojcev ali skrbnikov. Njegova naloga je, da vas informira o tem, katere pravice vam zagotavlja Zakon o duševnem zdravju in kako jih lahko uveljavljate.
Kontaktne podatke o zastopnikih pravic oseb na področju duševnega zdravja najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.