ZA PACIENTE IN SVOJCE > INFORMACIJE O PACIENTIH

Kontakt:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Informacije:
(od 6.00 do 22.00):
T:
(0)5 37 34 400
F:
(0)5 37 73 651
E:
psihiatrija@pb-idrija.si

Pomoč v duševni stiski:
(od 19.00 do 7.00)
T:
(0)1 520 99 00

INFORMACIJE O PACIENTIH


Svojcem posredujemo informacije o zdravstvenem stanju pacientk in pacientov osebno v bolnišnici ali po telefonu.

Zaradi zagotavljanja zaupnosti zdravstvene obravnave je posredovanje informacij o zdravstvenem stanju pacienta mogoče le v primerih, če je pacient podal predhodno soglasje komu se na ta način sme posredovati informacije in v kakšnem obsegu. Zdravstveni delavec oz. sodelavec, ki je pooblaščen za posredovanje informacij o zdravstvenem stanju pacienta lahko zavrne posredovanje informacij v vseh primerih, ko ni zagotovljena ustrezna identifikacija osebe, upravičene do seznanitve. Prav tako ima pravico, da zavrne posredovanje informacij tudi v primeru, ko obstaja sum, da bi s posredovanjem informacij lahko prišlo do kršitve zaupnosti zdravstvene obravnave ali do zlorabe osebnih podatkov pacienta oz. drugih občutljivih informacij o pacientu.

Na tem mestu najdete več informacij in kontaktne podatke za vsak bolnišnični oddelek posebej.

SPREJEMNI ŽENSKI ODDELEK - S2
SPREJEMNI ŽENSKI ODDELEK - S2

Informacije o zdravstvenem stanju pacientk vam posredujejo oddelčni zdravniki vsak delovni dan, in sicer:

mag. Anita Trpin Katarić, dr. med., spec. psih., od 13.30 - 14.00, T: 05 37 34 465

Milena Uršič Straus, dr.med., spec.psih., od 13.30 - 14.00, T: 05 37 34 412

Vladimir Milošević, dr. med. spec. psih., ob torkih, sredah in petkih (razen drugeg petka v mesecu) od 13.00 - 13.30, T: 05 37 34 466

Osebni pogovor z zdravniki je možen po predhodnem dogovoru.
Drugo zdravstveno osebje na oddelku vam lahko posreduje informacije le v okviru svojih strokovnih pristojnosti. Vsak delovni dan se lahko pogovorite:

s socialno delavko od 7.30 - 8.00 ter od 14.00 - 15.00, T: 05 37 34 442. Osebni pogovor s socialno delavko je možen po predhodnem dogovoru.

z delovno terapevtko od 13.30 - 15.00, T: 05 37 34 459

s psihologinjo od 13.00 - 14.00, T: 05 37 34 480

 

ZAPRI

SPREJEMNI MOŠKI ODDELEK - S3
SPREJEMNI MOŠKI ODDELEK - S3

Informacije o zdravstvenem stanju pacientov vam posredujejo oddelčne zdravnice vsak delovni dan, in sicer:

Erika Mitrovič, dr.med., spec.psih., od 11.00 - 12.00, T: 05 37 34 462

Irena Korelc, dr.med., spec.psih., po 11. uri, T: 05 37 34 475

Dušanka Fenjveši, dr.med., spec.psih., od 11.30 - 13.30, T: 05 37 34 471

Vanja Božič, dr.med., spec.psih., od 11.30 - 12.00, T: 05 37 34 393

Oseben pogovor z zdravnicami je možen po predhodnem dogovoru.
Drugo zdravstveno osebje na oddelku vam lahko posreduje informacije le v okviru svojih strokovnih pristojnosti. Vsak delovni dan se lahko pogovorite:

s socialno delavko od 8.00 - 14.00, T: 05 37 34 400

z delovnim terapevtom od 13.30 - 15.00, T: 05 37 34 459

s psihologinjo od 7.00 - 8.00, T: 05 37 34 474

ZAPRI

PSIHOTERAPEVTSKI ODDELEK - S4
PSIHOTERAPEVTSKI ODDELEK - S4

Informacije o zdravstvenem stanju pacientov posredujeta oddelčni zdravnici:

Danica Menard, dr. med., spec. psih., vsak torek, sredo in četrtek od 11.00 - 12.00 ter vsak torek in četrtek od 14.00 - 15.00, T: 05 37 34 468 ali 05 37 34 434.

Anica Gorjanc Vitez, dr. med., spec. psih., vsak ponedeljek, torek, sredo in četrtek od 11.00 - 12.00, T: 05 37 34 470 ali 05 37 34 434

Oseben pogovor z zdravnicama je možen po predhodnem dogovoru.

ZAPRI

ODDELEK ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD ALKOHOLA - L1
ODDELEK ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD ALKOHOLA - L1

Informacije o zdravstvenem stanju pacientov vam posredujeta oddelčni zdravnici vsak delovni dan, in sicer:

Janja Milič, dr. med., spec. psih., vsak torek, sredo in petek od 11.30 - 12.00, T: 05 37 34 491 (484) ali (410)

Nevenka Prevodnik, dr. med., spec. psih., vsak delovni dan od 11.30-12.00, T: 05 37 34 483 (484) ali (410)

Oseben pogovor z zdravnicama je možen po predhodnem dogovoru.

ZAPRI

GERONTOPSIHIATRIČNI ODDELEK - L2
GERONTOPSIHIATRIČNI ODDELEK - L2

Informacije o zdravstvenem stanju pacientov vam posredujejo oddelčni zdravniki:

Marinka Rudolf, dr. med., spec. psih., vsak delovni dan od 13.30 - 14.00, razen druge in četrte srede v mesecu, T: 05 37 34 493

Irena Sepin, dr. med., spec. psih., vsak delovni dan od 13.30 - 14.00, T: 05 37 34 494

Oseben pogovor z zdravniki je možen po predhodnem dogovoru.
V okviru svojih strokovnih pristojnosti vam lahko posreduje informacije tudi socialna delavka, in sicer vsak delovni dan od 12.30 - 13.30, T: 05 37 34 439.

ZAPRI

SPLOŠNI PSIHIATRIČNI ODDELEK - L3
SPLOŠNI PSIHIATRIČNI ODDELEK - L3

Informacije o zdravstvenem stanju pacientov vam posredujeta oddelčna zdravnika vsak delovni dan, in sicer:

Patricija Logar, dr. med., spec. psih., od 13.30 - 14.00, T: 05 37 34 400

Andrej Serafimović, dr. med., spec. psih., od 13.30 - 14.00, T: 05 37 34 400

Oseben pogovor z zdravnikoma je možen po predhodnem dogovoru.
Ostalo zdravstveno osebje na oddelku vam lahko posreduje informacije le v okviru svojih strokovnih pristojnosti, in sicer:

socialna delavka, vsak delovni dan od 13.00 - 15.00, T: 05 37 34 463

delovna terapevtka, vsak delovni dan od 13.30 - 15.00, T: 05 37 34 404

ZAPRI