ZA PACIENTE IN SVOJCE > PO VRNITVI PACIENTA NA DOM

Kontakt:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Informacije:
(od 6.00 do 22.00):
T:
(0)5 37 34 400
F:
(0)5 37 73 651
E:
psihiatrija@pb-idrija.si

Pomoč v duševni stiski:
(od 19.00 do 7.00)
T:
(0)1 520 99 00

Po vrnitvi pacienta na dom

Vrnitev pacienta v domače okolje zanj in za njegove svojce pogosto predstavlja poseben izziv. Osebam, ki so se zdravile v Psihiatrični bolnišnici Idrija, ter njihovim družinam po zaključku bolnišničnega zdravljenja omogočamo zanesljivo pomoč v okviru programa psihiatričnega zdravljenja v skupnosti.

Psihiatrično zdravljenje v skupnosti

Psihiatrično zdravljenje v skupnosti, ki ga izvajamo eno leto po odpustu pacienta iz bolnišnice, v njegovem domačem okolju, predstavlja obliko pomoči, pri kateri sodelujejo: zdravnik psihiater, diplomirana medicinska sestra, psiholog, socialna delavka in delovni terapevt. Skupaj s pacientom in njegovimi svojci ter predstavniki skupnostnih služb iz pacientovega domačega okolja že pred odpustom iz bolnišnice pripravimo ustrezen načrt pomoči pacientu. Več o psihiatričnem zdravljenju v skupnosti najdete na tej povezavi.

Pacienti se lahko po odpustu iz bolnišnice prostovoljno vključijo tudi v katerega od programov nevladnih organizacij:

Svetovalnice

Svetovalnice nudijo individualno svetovanje, podporne skupine in skupine za samopomoč, najpogosteje na področju zlorabe in odvisnosti od psihoaktivnih snovi, nasilja in motenj hranjenja. Primerne so za posameznike, ki potrebujejo časovno omejeno pomoč pri prestajanju težavnega obdobja ali pomoč pri sprejemanju večjih sprememb v življenju. 

Telefoni za pomoč v stiski

Klic v stiski lahko pomaga k trenutni razbremenitvi, premagovanju osamljenosti in osnovnemu svetovanju o nadaljnji napotitvi k specializiranemu strokovnjaku.

Skupine za samopomoč

Skupine za samopomoč  ljudem s težavami v duševnem zdravju omogočajo izmenjavo izkušenj in iskanje rešitev s pomočjo drugih oseb, ki imajo sorodne težave.

Program socialne mreže

Program izvaja različne izobraževalne, športne, kulturne in družabne dogodke za osebe s težavami v duševnem zdravju. Posameznik z vključitvijo v program zmanjša možnost osamljenosti, ohranja socialne spretnosti ter krepi krog znancev in prijateljev, na katere se lahko obrne v primeru težav.

Programi pisarn za svetovanje in informiranje

Strokovni sodelavci z informiranjem, osebno pomočjo ali svetovalnimi pogovori pacientom in svojcem omogočajo, da se čim bolje poučite o vrstah pomoči, ki vam pripadajo, glede na stopnjo vaše težave in stiske.

Programi dnevnih centrov

V dnevnih centrih se lahko vključite v različne dejavnosti, se družite, učite socialnih spretnosti in veščin, spoznavate nove ljudi, se preko delavnic in skupin za samopomoč učite medsebojne pomoči in samopomoči. Dnevni centri so namenjeni vsem polnoletnim osebam s težavami v duševnem zdravju, ki se vanje vključijo prostovoljno in se strinjajo s pogoji posameznega dnevnega centra. Dnevni centri praviloma delujejo vsak delavnik med 8. uro zjutraj in 16. ali 17. uro popoldne.

Programi združenj svojcev oseb z duševno motnjo

Programi svojcev so dragoceni za vse, ki imajo bližnjega, ki trpi za kakršnokoli obliko duševne motnje. Nudijo aktivnosti, ki svojce opogumijo, jim olajšajo stiske ter nudijo informacije, kako živeti z bližnjim, ki ima duševno motnjo.

Mreža nevladnih organizacij, ki delujejo na širšem Primorskem: 
Nacionalno združenje za kakovost življenja OZARA Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa VEZI Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami DAMSlovensko združenje za pomoč pri demenci SPOMINČICA

Druge koristne povezave za paciente in svojce:

Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve
Varuh človekovih pravic

Društvo ALTRA - odbor za novosti v duševnem zdravju

Svetovalnica za motnje hranjenja MUZA

Slovensko združenje za preprečevanje samomora

Društvo za zdrav osebnostni razvoj