Splošni psihiatrični oddelek - L3

Splošni psihiatrični oddelek je namenjen podaljšanemu bolnišničnemu zdravljenju. Na intenzivni enoti imamo 22 postelj, na odprti enoti pa 11 postelj. Zdravljenje na oddelku je timsko. Zdravstveni tim je sestavljen iz zdravnikov specialistov psihiatrije, diplomiranih medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov, delovnih terapevtk in socialne delavke.

Vodja oddelka

Patricija Logar, dr. med., spec. psih.

Glavna medicinska sestra oddelka

Nataša Velikanje, dipl. m. s.

 

Kakšne oblike terapevtskih dejavnosti izvajamo?

Zdravljenje na oddelku poteka po strukturiranem urniku, ki vključuje individualne pogovore s pacienti, diagnostične, terapevtske in druge aktivacijske dejavnosti. V terapevtske dejavnosti so vključeni vsi člani tima.

Zasebni telefonski pogovori s pacienti so možni

  • na rehabilitacijski enoti oddelka: vsak dan od 15.00 - 18.00, razen v času med 17.00 in 17.30.
  • na intenzivni enoti oddelka: vsak dan od 15.00 - 18.00, razen v času med 17.00 in 17.30.

Informacije o zdravstvenem stanju pacientov vam posredujejo oddelčni zdravniki, in sicer:

  • Patricija Logar, dr. med., spec. psih., od 13.30 - 14.00, T: 05 37 34 400

Oseben pogovor z zdravniki je možen po predhodnem dogovoru.

Ostalo zdravstveno osebje na oddelku vam lahko posreduje informacije le v okviru svojih strokovnih pristojnosti, in sicer:

  • socialna delavka, vsak delovni dan od 13.00 - 15.00, T: 05 37 34 463
  • delovna terapevtka, vsak delovni dan od 13.30 - 15.00, T: 05 37 34 404

O bolnišnici

Ne spreglejte

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA

Pot sv. Antona 49
5280 Idrija
Slovenija

Informacije

(od 6.00 do 22.00)

Pomoč v duševni stiski

(od 19.00 do 7.00)