Gerontopsihiatrični oddelek - L2

Gerontopsihiatrični oddelek je namenjen zdravljenju akutnih duševnih motenj in stanj pri starostnikih. Na intenzivni enoti oddelka je 17 postelj, prav toliko tudi na odprti enoti. Zdravljenje na oddelku je timsko. Zdravstveni tim je sestavljen iz zdravnikov specialistov psihiatrije, diplomirane medicinske sestre, zdravstvenih tehnikov, delovnih terapevtk in socialne delavke.

 

VODJA ODDELKA

Marinka Rudolf, dr. med., spec. psih.

GLAVNA MEDICINSKA SESTRA ODDELKA

Ines Serafimović, dipl. m. s.

 

Kakšne oblike terapevtskih dejavnosti izvajamo?

Na intenzivni in odprti enoti oddelka potekajo redne terapevtske dejavnosti v obliki skupinske in individualne obravnave pacientov, ki so prilagojene naravi njihovih bolezni ter njihovim kognitivnim sposobnostim in gibalnim zmožnostim. V okviru delovne terapije vodimo različne oblike delovno-terapevtskih dejavnosti, v okviru socialne službe pa na oddelku potekajo redne tedenske terapevtske skupine ter individualno delo s pacienti in njihovimi svojci. Najmanj dvakrat tedensko na oddelku zagotavljamo prisotnost in pomoč zdravnika specialista internista.

Obiski

Od 14.06 2021 so obiski ponovno možni, vendar so omejeni le na eno osebo (izjema so otroci).

Obiski potekajo ob četrtkih in nedeljah od 17.00 - 18.00 ure.

Dovoljeni so na območju bolnišnice (v parku), le izjemoma (z vnaprejšnjim dogovorom) na bolniških oddelkih.

Obiskovalci se ob prihodu javijo pri receptorski službi, kjer izpolnijo epidemiološki vprašalnik ter izkažejo, da zadostujejo pogoju PCT (s seboj morajo imeti potrdilo o opravljenem hitrem antigenskem testu, ki ni starejše od 24 ur oz. potrdilo o preboleli okužbi oz. potrdilo o cepljenju). 

Vsi obiskovalci so dolžni upoštevati splošne preventivne ukrepe (obvezna uporaba zaščitnih mask v notranjih prostorih bolnišnice, uporaba zaščitnih mask na odprtem v primeru, da medosebne razdalje 1,5 metra ni mogoče zagotavljati ter priporočila povezana s higieno rok). 

 

Zasebni telefonski pogovori s pacienti so možni

  • na intenzivni enoti oddelka: vsak dan od 15.00 - 18.00, T: 05 37 34 382, razen v času med 17.00 in 17.30 uro
  • na odprti enoti oddelka: vsak dan od 15.00 - 18.00, T: 05 37 34 382, razen v času med 17.00 in 17.30 uro

Informacije o zdravstvenem stanju pacientov vam posredujejo oddelčni zdravniki:

  • Marinka Rudolf, dr. med., spec. psih., vsak delovni dan od 13.30 - 14.00, razen druge in četrte srede v mesecu, T: 05 37 34 493
  • Irena Sepin, dr. med., spec. psih., vsak delovni dan od 13.30 - 14.00, T: 05 37 34 494

Oseben pogovor z zdravniki je možen po predhodnem dogovoru.


V okviru svojih strokovnih pristojnosti vam lahko posreduje informacije tudi socialna delavka, in sicer vsak delovni dan od 12.30 - 13.30, T: 05 37 34 439.

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA

Pot sv. Antona 49
5280 Idrija
Slovenija

Informacije

(od 6.00 do 22.00)

Pomoč v duševni stiski

(od 19.00 do 7.00)