Gerontopsihiatrični oddelek - L2

Gerontopsihiatrični oddelek je namenjen zdravljenju akutnih duševnih motenj in stanj pri starostnikih. Na intenzivni enoti oddelka je 17 postelj, prav toliko tudi na odprti enoti. Zdravljenje na oddelku je timsko. Zdravstveni tim je sestavljen iz zdravnikov specialistov psihiatrije, diplomirane medicinske sestre, zdravstvenih tehnikov, delovnih terapevtk in socialne delavke.

 

Vodja oddelka

Marinka Rudolf, dr. med., spec. psih.

Glavna medicinska sestra oddelka

Ines Serafimović, dipl. m. s.

 

Kakšne oblike terapevtskih dejavnosti izvajamo?

Na intenzivni in odprti enoti oddelka potekajo redne terapevtske dejavnosti v obliki skupinske in individualne obravnave pacientov, ki so prilagojene naravi njihovih bolezni ter njihovim kognitivnim sposobnostim in gibalnim zmožnostim. V okviru delovne terapije vodimo različne oblike delovno-terapevtskih dejavnosti, v okviru socialne službe pa na oddelku potekajo redne tedenske terapevtske skupine ter individualno delo s pacienti in njihovimi svojci. Najmanj dvakrat tedensko na oddelku zagotavljamo prisotnost in pomoč zdravnika specialista internista.

Obiski

Obiski so začasno preklicani. Izjeme ostajajo obiski na intenzivnih enotah, pri kritično bolnih pacientih (dogovor za obisk in dovoljenje izda lečeči psihiater) ter obiski zaradi izjemnih okoliščin povezanih s sprejemom in/ ali zdravstveno obravnavo (dogovor za obisk in dovoljenje izda lečeči psihiater). 

V času prepovedi obiskov lahko svojci za dostavo osebnega perila in pripomočkov za osebno uporabo izberete:

  • OSEBNO oddajo stvari pri receptorju bolnišnice ali
  • STORITVE Pošte Slovenije (v obliki paketa) z jasno označenim imenom in priimkom pacienta oz. pacientke, ki mu je oz. ji bo paket namenjen. Storitve Pošte Slovenije se OBVEZNO uporabi tudi v primeru pošiljanja denarja.

Prinešene stvari in paketi naj ne vsebujejo hrane!

Zasebni telefonski pogovori s pacienti so možni

  • na intenzivni enoti oddelka: vsak dan od 15.00 - 18.00, T: 05 37 34 382, razen v času med 17.00 in 17.30 uro
  • na odprti enoti oddelka: vsak dan od 15.00 - 18.00, T: 05 37 34 382, razen v času med 17.00 in 17.30 uro

Informacije o zdravstvenem stanju pacientov vam posredujejo oddelčni zdravniki:

  • Marinka Rudolf, dr. med., spec. psih., vsak delovni dan od 13.30 - 14.00, razen druge in četrte srede v mesecu, T: 05 37 34 493

Oseben pogovor z zdravniki je možen po predhodnem dogovoru.


V okviru svojih strokovnih pristojnosti vam lahko posreduje informacije tudi socialna delavka, in sicer vsak delovni dan od 12.30 - 13.30, T: 05 37 34 439.

O bolnišnici

Ne spreglejte

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA

Pot sv. Antona 49
5280 Idrija
Slovenija

Informacije

(od 6.00 do 22.00)

Pomoč v duševni stiski

(od 19.00 do 7.00)