O BOLNIŠNICI

Kontakt:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Informacije:
(od 6.00 do 22.00):
T:
(0)5 37 34 400
F:
(0)5 37 73 651
E:
psihiatrija@pb-idrija.si

Pomoč v duševni stiski:
(od 19.00 do 7.00)
T:
(0)1 520 99 00

O BOLNIŠNICI

Psihiatrična bolnišnica Idrija je sodobna psihiatrična zdravstvena ustanova, namenjena zdravljenju vseh oblik duševnih bolezni in motenj.

Bolnišnica izvaja svoje dejavnosti na območju s preko 308.000 prebivalci, ki obsega severno in južno Primorsko ter del Notranjske. Poleg sodobnih in uveljavljenih načinov zdravljenja na področju splošne psihiatrije, gerontopsihiatrije, zdravljenja odvisnosti od alkohola in drugih bolezni odvisnosti, psihoterapije in podaljšanega zdravljenja Psihiatrična bolnišnica Idrija svojim pacientom nudi celovito psihiatrično zdravstveno oskrbo, socialno in psihološko pomoč ter delovno rehabilitacijo. V okviru dežurne službe zagotavljamo 24-urno neprekinjeno psihiatrično pomoč. Pacientom omogočamo tudi specialistično psihiatrično in psihološko obravnavo v lastnih ambulantah v Idriji, Spodnji Idriji, Logatcu, Postojni, Izoli in Kopru. Psihiatrična bolnišnica Idrija je glavni nosilec strokovnega in organizacijskega razvoja psihiatrične stroke na področju severne in južne Primorske ter Notranjske.

Delo bolnišnice je organizirano in se izvaja na podlagi naslednjih strateških dokumentov:

Odloka o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Idrija v javni zdravstveni zavod z dne 12.1.1993
Odloka o spremembi Odloka o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Idrija z dne 23.5.2006
Odloka o spremembi odloka o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Idrija z dne 23.5.2009

Odloka o spremembi Odloka o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Idrija z dne 6.9.2016
Statut Psihiatrične bolnišnice Idrija