O BOLNIŠNICI > SKRB ZA KAKOVOST > KAZALNIKI KAKOVOSTI

Kontakt:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Informacije:
(od 6.00 do 22.00):
T:
(0)5 37 34 400
F:
(0)5 37 73 651
E:
psihiatrija@pb-idrija.si

Pomoč v duševni stiski:
(od 19.00 do 7.00)
T:
(0)1 520 99 00

Kazalniki kakovosti

Osebam, ki zaradi duševne bolezni potrebujejo zdravljenje in oskrbo v bolnišnici, ambulantah ali službah za duševno zdravje v skupnosti, zagotavljamo varno in kakovostno obravnavo.

Pri svojem delu sledimo Politiki odličnosti, kakovosti in varnosti,ki je sestavni del razvojnih usmeritev bolnišnice. Uvajanje dejavnosti za izboljšanje kakovosti in varnosti v bolnišnici vodi Odbor za kakovost in varnost pacientov, izvaja pa jih Komisija za kakovost. Ustrezno raven varnosti in kakovosti v bolnišnici zagotavljamo z rednim spremljanjem kazalnikov kakovosti, uvajanjem kliničnih poti, strokovnim nadzorom ter neodvisno mednarodno presojo kakovosti.

Merjenje rezultatov dela v bolnišnici nam omogoča vrednotenje rezultatov in prepoznavanje dobrih praks. V bolnišnici spremljamo tako obvezne, kot tudi nekatere neobvezne kazalnike kakovosti ter kazalnike poslovne učinkovitosti.

Kazalniki kakovosti 2021

Kazalniki kakovosti za prvo tromesečje 2021

Kazalniki kakovosti 2020

Kazalniki kakovosti za prvo tromesečje 2020
Kazalniki kakovosti za drugo tromesečje 2020
Kazalniki kakovosti za tretje tromesečje 2020
Kazalniki kakovosti za četrto tromesečje 2020

Kazalniki kakovosti 2019


Kazalniki kakovosti 2018

Kazalniki kakovosti za prvo tromesečje 2018 
Kazalniki kakovosti za drugo tromesečje 2018
Kazalniki kakovosti za tretje tromesečje 2018
Kazalniki kakovosti za četrto tromesečje 2018


Obvezni kazalniki 2020                     

Število vseh padcev v Psihiatrični bolnišnici Idrija za leto 2020
Število razjed zaradi pritiska (RZP), nastalih v bolnišnici na 1000 hospitaliziranih pacientov v letu 2020
Kolonizacija z MRSA v letu 2020

Neobvezni kazalniki 2020                

Stopnja zadovoljstva pacientov v letu 2020
Analiza neželenih dogodkov v zdravstveni negi in oskrbi v letu 2020
Zadovoljstvo s prehrano v bolnišnici v letu 2020
Čakanje na odpust v letu 2020

Delež pacientov pri katerih je bil izveden PVU v letu 2020


Kazalniki poslovne učinkovitosti      

Kazalniki poslovne učinkovitosti za leto 2020