O BOLNIŠNICI > SKRB ZA KAKOVOST > AKREDITACIJA BOLNIŠNICE

Kontakt:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Informacije:
(od 6.00 do 22.00):
T:
(0)5 37 34 400
F:
(0)5 37 73 651
E:
psihiatrija@pb-idrija.si

Pomoč v duševni stiski:
(od 19.00 do 7.00)
T:
(0)1 520 99 00

Akreditacija bolnišnice

Psihiatrična bolnišnica Idrija je v skladu s Nacionalno strategijo za kakovost in varnost v zdravstvu v začetku leta 2012 prvič pristopila k pripravam na mednarodno akreditacijsko presojo – takrat še po mednarodnem standardu NIAHO, ki smo jo v začetku leta 2013 tudi uspešno zaključili in s tem postali prva psihiatrična ustanova v Sloveniji, ki je prejela tovrstno akreditacijo. Po preteku treh let je bolnišnica ob koncu leta 2015 vstopila v nov triletni akreditacijski ciklus. Akreditacijsko presojo je izvedla akreditacijska hiša AACI - American Accreditation Commission International. Presojo smo uspešno zaključili v decembru 2015. Bolnišnica je s tem ponovno izkazala svojo dolgoročno usmeritev v skrbi za ohranjanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave skladno z zahtevami mednarodnih standardov. Z letom 2018 se je v bolnišnici začel nov triletni akreditacijski ciklus presoj po istem standardu AACI.

Hkrati z  akreditacijo je leta 2015 v bolnišnici prvič potekala tudi presoja sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008, ki postaja sestavni del sistema kakovosti naše organizacije. PB Idrija je tudi ta certifikacijski postopek uspešno zaključila in pridobila certifikat za sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2008. V letu 2018 smo v okvru novega triletnega ciklusa akreditacisjkih presoj nadgradili presojo standarda ISO po standardu ISO 9001:2015.

Bolnišnica izpolnjuje tudi  vse zahteve standarda zagotavljanja kakovosti zdravstvenih storitev EN 15224. Omenjeni standard je področno specifični standard sistema vodenja kakovosti za organizacije, ki delujejo na področju zdravstva. Namenjen je zagotavljanju varnosti pacientov in obvladovanju tveganj. Standard nadgrajuje zahteve ISO 9001 in daje večji poudarek kliničnim procesom in upravljanju tveganj skozi njihovo načrtovanje, delovanje in obvladovanje.


Temeljni cilji, ki smo jih dosegli z akreditacijo bolnišnice, so:

izboljšanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave pacientov,

primerljivost kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave z drugimi zdravstvenimi ustanovami,

zagotavljanje primerljive visoko kakovostne in varne zdravstvene obravnave vsem pacientom,

povečanje zaupanja pacientov v postopke zdravstvene obravnave in oskrbe,

zagotavljanje boljše sledljivosti postopkom zdravstvene obravnave z namenom ugotoviti in odpraviti morebitna tveganja ter upoštevati načela najboljših praks na strokovnem področju, ki ga bolnišnica pokriva,

izboljšanje procesov dela, zmanjšanje nepreglednosti dokumentacije, odprava odvečne birokracije, poenotenje zdravstvene dokumentacije in procesov dela na bolniških oddelkih.


AKREDITACIJSKI CERTIFIKAT
CERTIFIKAT EN 15224:2016
CERTIFIKAT ISO 9001:2015