O BOLNIŠNICI > POSLANSTVO IN VREDNOTE

Kontakt:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Informacije:
(od 6.00 do 22.00):
T:
(0)5 37 34 400
F:
(0)5 37 73 651
E:
psihiatrija@pb-idrija.si

Pomoč v duševni stiski:
(od 19.00 do 7.00)
T:
(0)1 520 99 00

POSLANSTVO IN VREDNOTE

Osnovno poslanstvo Psihiatrične bolnišnice Idrija je skrb za duševno zdravje.

V varnem okolju si z učinkovitimi metodami zdravljenja prizadevamo za čim prejšnjo ozdravitev oseb, ki poiščejo pomoč v bolnišnici, spodbujanje njihove samostojnosti in funkcionalnosti. Pacientom, ki se zdravijo v bolnišnici, ambulantah, pa tudi tistim, ki se po zdravljenju v bolnišnici vrnejo v domače okolje, zagotavljamo strokovno pomoč, prilagojeno njihovim individualnim potrebam. Prizadevamo si za nenehno izboljševanje naših storitev, zmanjševanje trajanja hospitalizacij, zanesljivo podporo pacientom po odpustu iz bolnišnice, odpravljanje stigme in socialne izključenosti seb s težavami v duševnem zdravju. Na temelju 60-letnih izkušenj skrbimo za nadaljnji razvoj psihiatrične stroke v Sloveniji in mednarodnem prostoru.

Pri našem delu nas vodijo štiri temeljne vrednote:

Odličnost

V Psihiatrični bolnišnici Idrija zagotavljamo zdravljenje in oskrbo pacientov na najvišji strokovni in etični ravni, skladno z mednarodno uveljavljenimi standardi in sodobno klinično prakso. Zaposleni v bolnišnici si prizadevamo za doseganje najvišje kakovosti zdravstvene obravnave, stalne izboljšave naših storitev ter nadgrajevanje strokovne in poslovne odličnosti. 

Spoštovanje

Zaposleni v Psihiatrični bolnišnici Idrija spoštujemo temeljne pravice vsakega pacienta, ki se nahaja na zdravljenju v bolnišnici, njegove osebne integritete in dostojanstva, njemu lastnih moralnih in kulturnih vrednot, verskih in filozofskih prepričanj. Pri svojem delu smo zavezani k spoštovanju načel profesionalne etike in odgovornosti. 

Varnost

V Psihiatrični bolnišnici Idrija zagotavljamo varno in prijetno bivalno okolje. Svojim pacientom nudimo storitve, ki upoštevajo najvišje varnostne standarde zdravstvene obravnave.

Prijaznost

Delo zaposlenih v Psihiatrični bolnišnici Idrija se vsak dan prepleta z usodami številnih posameznikov in njihovih družin. Osebe, ki zaradi duševne bolezni potrebujejo našo pomoč in oskrbo, obravnavamo s sočutjem, toplino in prijaznostjo. Po svojih najboljših močeh si prizadevamo za dobro počutje pacientov in njihovo čimprejšnjo ozdravitev.