O BOLNIŠNICI > JAVNA NAROČILA

Kontakt:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Informacije:
(od 6.00 do 22.00):
T:
(0)5 37 34 400
F:
(0)5 37 73 651
E:
psihiatrija@pb-idrija.si

Pomoč v duševni stiski:
(od 19.00 do 7.00)
T:
(0)1 520 99 00


JAVNA NAROČILA

Psihiatrična bolnišnica Idrija je kot javni zavod skladno z določili Zakona o javnem naročanju zavezana k izvajanju postopkov oddaje javnih naročil pri nabavi blaga in naročanju storitev.

Na tej strani si lahko ogledate aktualne objave javnih naročil in pridobite podatke za pripravo ponudb izdelkov ali storitev vašega podjetja. 

Informacije o aktualnih javnih razpisih:
ga. Terezija Keršmanc, sektretarka javnih naročil
T: 05/ 373 44 16

E: rezi.kersmanc@pb-idrija.si


SUKCESIVNA DOBAVA ZDRAVIL

Postopek: ODPRTI
Številka objave:
Rok za dostavo ponudnikovih vprašanj: 13.11.2020 do 14:00 ure
Rok za sprejem ponudb: 19.11.2020 do 12:00 ure
Odpiranje ponudb:19.11.2020 ob 13:00 uri

Razpisna dokumentacija

Predračun zdravila 2021-2024

Obezec ESPD

Dopolnitev JN

Objava na Portalu: JN006450/2020-K01

Povezava do e-JN: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=376043

Rok za postavljanje vprašanj: 25.11.2020 do 11.00 ure

Rok za oddajo ponudbe:2.12.2020 do 12.00 ure

Datum in ura odpiranja ponudb: 2.12.2020 ob 13.00 uri

OKOLJU PRIJAZNE STORITVE ČIŠČENJA PROSTOROV

Postopek: Odprti
Številka objave: JN007448/2020-B01
Rok za dostavo ponudnikovih vprašanj: 06.01.2021 do 12:00 ure
Rok za sprejem ponudb: 12.01.2021 do 12:00 ure
Odpiranje ponudb: 12.01.2021 ob 13:00 uri

Razpisna dokumentacija

Strokovne zahteve čiščenja