O BOLNIŠNICI > JAVNA NAROČILA

Kontakt:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Informacije:
(od 6.00 do 22.00):
T:
(0)5 37 34 400
F:
(0)5 37 73 651
E:
psihiatrija@pb-idrija.si

Pomoč v duševni stiski:
(od 19.00 do 7.00)
T:
(0)1 520 99 00


JAVNA NAROČILA

Psihiatrična bolnišnica Idrija je kot javni zavod skladno z določili Zakona o javnem naročanju zavezana k izvajanju postopkov oddaje javnih naročil pri nabavi blaga in naročanju storitev.

Na tej strani si lahko ogledate aktualne objave javnih naročil in pridobite podatke za pripravo ponudb izdelkov ali storitev vašega podjetja. 

Informacije o aktualnih javnih razpisih:
ga. Terezija Keršmanc, sektretarka javnih naročil
T: 05/ 373 44 16

E: rezi.kersmanc@pb-idrija.si


NAKUP DVEH KOMBINIRANIH VOZIL Z NIZKIMI EMISIJAMI ZA PREVOZ OSEB


Postopek: NMV
Štev. objave: JN002656/2021-W01 z dne 26.4.2021
Rok za dostavo ponudnikovih vprašanj: 7.5.2021 do 12.00
Rok za sprejem ponudb: 13.5.2021 do 12.00
Odpiranje ponudb: 13.5.2021 ob 13.00

Razpisna dokumentacija


KONVENCIONALNA IN EKOLOŠKA ŽIVILA

Postopek: Odprti postopek
Štev. objave: JN002994/2021-B01 z dne11.05.2021
Rok za dostavo ponudnikovih vprašanj: 7.6.2021 do 12.00
Rok za sprejem ponudb: 15.6.2021 do 12.00
Odpiranje ponudb: 15.6.2021 ob 13.00

Razpisna dokumentacija
Specifikacije in zahteve naročnika
Predračuni po sklopih
Predračun - rekapitulacija
ESPD obrazec