LETO DNI POSREDOVANJA S POMOČJO PSA

Kontakt:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Informacije:
(od 6.00 do 22.00):
T:
(0)5 37 34 400
F:
(0)5 37 73 651
E:
psihiatrija@pb-idrija.si

Pomoč v duševni stiski:
(od 19.00 do 7.00)
T:
(0)1 520 99 00

LETO DNI POSREDOVANJA S POMOČJO PSA

22.4.2013

Na gerontopsihiatričnem oddelku Psihiatrične bolnišnice Idrija, ki je namenjen zdravljenju starejših pacientov, smo aprila lani začeli izvajati novo obliko pomoči – posredovanje s pomočjo psa. Po letu dni ugotavljamo, da je program pri pacientih zelo dobro sprejet.

Posredovanje s pomočjo psa v Psihiatrični bolnišnici Idrija izvajata diplomirani delovni terapevtki Mojca Vidmar in Nataša Lapajne v sodelovanju z Zavodom PET – Pasjo enoto terapevtov. V program so vključeni pacienti z depresivno ter blago kognitivno motnjo.

Terapevtki in vodnica psa Monika Rijavec ugotavljajo, da je pri pacientih med izvajanjem programa najbolj opazna sprememba razpoloženja. »Nezainteresiran in žalosten pogled zamenjajo nasmeh, veselje in zadovoljstvo. Nasmeh se prikrade na obraz celo pri tistih pacientih, ki se sicer zelo redko nasmehnejo. Razburjeni in vznemirjeni pacienti pa se pri programu terapije s pomočjo psa vsaj malo sprostijo,« pripovedujejo.


Izvajalke programa dodajajo, da stik s psom pri pacientih poveča motivacijo za vključevanje v terapevtski program, pomaga pri osredotočanju na aktivnosti, podaljšuje pozornost in izboljšuje družbene interakcije. Pacienti, ki so vključeni v program, med seboj lažje navezujejo pogovor. Pogovor se razvije tudi med pacienti in vodnico ter med pacienti in psom, saj med terapijo bolnik psa ogovarja ter izgovarja povelja.

»Starejše osebe težje navezujejo nove stike in se pogosto izogibajo dotikov z drugimi. Dotik mehkega in toplega kožuha pa prinaša občutek sprejetosti, notranje umirjenosti, prijetnosti in nežnosti,« pripovedujejo izvajalke programa.

Posredovanje s pomočjo živali je oblika pomoči, ki namensko vključuje živali, ki ustrezajo določenim merilom, kot del terapevtskega procesa ali izboljšanja kakovosti človekovega življenja na kateremkoli področju. Poteka lahko individualno ali skupinsko, temelji pa na pozitivnem odnosu, ki se vzpostavi med uporabnikom, psom in vodnikom terapevtskega psa.